Er du faglig leder på et socialpsykiatrisk botilbud?

20-11-2019

God faglig ledelse er afgørende for kvaliteten i den sociale indsats for borgere med psykiske vanskeligheder. Men hvad er god faglig ledelse? Og hvordan understøttes den? Det kan du nu være med til at drøfte i Socialstyrelsens nye ledernetværk. Antallet af pladser er begrænset, så tilmeld dig nu – det er gratis!

Den faglige ledelse i tilbuddene er helt central, når kvaliteten i både de socialpsykiatriske tilbud og dermed socialpsykiatriområdet som helhed skal udvikles.

Der foregår allerede i dag rundt om i landet et betydeligt udviklingsarbejdemed fokus recovery og rehabilitering. For at understøtte dette arbejde inviterer Socialstyrelsen ledere af socialpsykiatriske botilbud til at være med i et særligt ledernetværk.

Netværkene er for faglige ledere med ansvaret for mindst 15 medarbejdere. Der nedsættes to netværk - et i Østdanmark og et i Vestdanmark. Netværkene mødes to gange årligt. Det er gratis at deltage.

Du får følgende ud af at deltage i ledernetværket:

  • Du bliver introduceret til, og får mulighed for at drøfte, hvad der er god faglig ledelse.
  • Du får viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder.
  • Du får mulighed for at videndele om kerneelementer i god faglig ledelse, og hvordan man som leder kan styrke sin faglige ledelse.
  • Du bliver orienteret om den aktuelle udvikling på området og om relevante initiativer og projekter.

Netværkene vil desuden blive inddraget i udviklingen af en række guidelines for god faglig ledelse, som Socialstyrelsen er i gang med at udvikle. De kommende guidelines og ledernetværkene er ét ud af seks nye delinitiativer, der tilsammen skal understøtte socialpsykiatrien via et bredt kvalitets- og kompetenceløft.

Læs om de seks delinitiativer

Læs om det samlede initiativ

Praktiske oplysninger

Der holdes fyraftensmøder i ledernetværket 3. december i København (Østdanmark) og 5. december i Middelfart. (Vestdanmark). Begge møder fra kl.14.00 til 16.30. Tilmelding skal ske senest 26. november.

Har du ikke mulighed for at deltage på disse datoer, kan du deltage i netværket fra 2020, hvor vi holder de første møder 5. marts (Østdanmark) og 12. marts (Vestdanmark). Møderne i 2020 er heldagsmøder.

Mere info og tilmelding til netværksmøderne i Østdanmark

Mere info og tilmelding til netværksmøderne i Vestdanmark

Der er et begrænset antal pladser, der som udgangspunkt fordeles efter først til mølle-princippet. Socialstyrelsen forbeholder sig dog ret til at tage hensyn til at sikre en vis geografisk spredning.

Netværkene fortsætter foreløbig til udgangen af 2022. Vi glæder os til at se dig.

Senest opdateret 20-11-2019

Kontakt

Maria Lincke Løkke
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her