Ekstra pladser på kurset i tæt støttede opstartsforløb på plejefamilieområdet

05-09-2019

Socialstyrelsen har fået mulighed for at oprette flere pladser på kompetencekurset i tæt støttede opstartsforløb. Der tilbydes fem ekstra hold til kommunerne i efteråret 2019 og foråret 2020.

Der har været stor efterspørgsel fra kommunerne på at deltage i kurserne i Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb på plejefamilieområdet. Derfor opretter vi nu fem ekstra hold, der afholdes i efteråret 2019 og foråret 2020 forskellige steder i landet. Det er gratis at deltage.   

Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb er et koncept for støtte til plejefamilier. Kommunerne kan vælge at benytte konceptet, når de skal udmønte de nye regler, der trådte i kraft 1. juli om at give plejefamilierne mere intensiv støtte i starten af en anbringelse.

For at kunne anvende konceptet skal kommunen udpege en eller flere medarbejdere, der skal certificeres i konceptet ved at gennemføre et fem dages kompetencekursus.

Tæt støttede opstartsforløb - formål og indhold

Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb har til formål at forebygge sammenbrud i familieplejeanbringelser samt at understøtte plejeforældrene i at give de børn/unge, de har i pleje, de bedst mulige forudsætninger for en vellykket start på plejeforholdet og tiden herefter.

Plejeforældrene vil gennem en målrettet indsats i form af undervisning, temasupervision, sparring og løbende refleksion få redskaber til at håndtere arbejdet som plejefamilie med de glæder og udfordringer, det rummer.  

Der er tilmeldingsfrist 1. oktober 2019.

Tilmelding og flere oplysninger om kompetencekurserne i tæt støttede opstartsforløb

 

 

 

 

Senest opdateret 05-09-2019

Kontakt

Lotte Hestbæk
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her