Det nye emu dagtilbud er gået i luften

22-08-2019

Den nye version af emu dagtilbud er nu tilgængelig med eksempler på aktiviteter og inspiration til læringsforløb, der understøtter arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal har lanceret en ny version af emu dagtilbud.

På det nye emu dagtilbud finder du fortsat alle de relevante materialer om den styrkede pædagogiske læreplan. Her finder du desuden regler og rammer, viden og forskning samt aktiviteter, praksiseksempler og redskaber, der er formidlet i tekst, lyd og levende billeder.

emu.dk er Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, der har til hensigt at formidle viden og inspirere pædagogisk personale, lærere og ledere.

Portalen skal samtidig give mulighed for at fremme refleksionen over egen praksis. På den måde styrker portalen også spredningen af brugbar viden og god praksis på tværs af uddannelser og dagtilbud.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tilmeld dig nyhedsbrevet på emu.dk/dagtilbud. Har du tidligere tilmeldt dig nyhedsbrevet, overføres tilmeldingen ikke automatisk. Du skal derfor tilmelde dig på ny, hvis du ønsker det ugentlige nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet på dagtibudsområdet på emu.dk

Se det nye emu dagtilbud

BEMÆRK

Dagtilbudsområdet er ressortomlagt til Børne- og Undervisningsministeriet.

Socialstyrelsen fortsætter med at bringe nyheder fra området indtil 1. september 2019. Herefter henvises til emu dagtilbud.

Senest opdateret 22-08-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her