Den anbefalede indsats til børn og unge med tidligt konstateret høretab

27-08-2019

Børn og unge med tidligt konstateret høretab har behov for en højt specialiseret og koordineret indsats. Socialstyrelsen har revideret sin forløbsbeskrivelse om, hvordan man som kommune bedst tilrettelægger indsatser for målgruppen.

Socialstyrelsen har i regi af den nationale koordinationsstruktur revideret forløbsbeskrivelsen ”Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år” som blev udgivet i april 2015.

I den nye udgave er der særligt arbejdet med at præcisere forløbsbeskrivelsens indhold om specialundervisning, tilegnelse af skriftsprog og den tegnsproglige indsats. 

En højt specialiseret og koordineret indsats

Tidlig opsporing og højtspecialiseret talehørepædagogisk indsats fra det øjeblik, hvor et høretab er konstateret, har stor betydning for barnets kommende sprogtilegnelse. Det gælder uanset, om barnet kommer til at høre med høretekniske hjælpemidler, eller det får dansk tegnsprog som sit primære modersmål.

Der vil være behov for en indsats fra både sundhedsområdet og de mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Den enkelte kommune kan ikke forventes at have højt specialiserede tilbud til målgruppen, men har ansvaret for at inddrage relevante videnspersoner, fx via VISO, og sammensætte den rette, koordinerede indsats.

Det er også centralt, at indsatsen tilgodeser og inddrager familien som en helhed. Støtte til at mestre den særlige situation for både barn, forældre og den øvrige familie kan således have stor betydning for forløbet af den rehabiliterende indsats.

Aktuel viden og praksis

Forløbsbeskrivelsen bygger på nyeste evidensbaserede studier og formidler viden og anbefalinger om:

  • Hvilke udfordringer, der kendetegner målgruppen af børn og unge med tidligt konstateret høretab
  • De centrale faglige indsatser, der bedst sikrer udvikling og inklusion for målgruppen
  • Hvordan de centrale faglige indsatser koordineres og organiseres, så de tilsammen giver grundlag for den bedst mulige indsats
  • Den effekt, som evidensbaserede studier har påvist om de forskellige centrale faglige indsatser.

Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af rehabilitering og undervisning af børn med tidligt konstateret høretab. Forløbsbeskrivelsen kan også have interesse for tilbud og ansatte, der arbejder med målgruppen, ligesom den kan være relevant for pårørende og interessegrupper.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet og en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Se forløbsbeskrivelsen ”Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år”

Læs om alle styrelsens forløbsbeskrivelser

Læs mere om National Koordination generelt

Senest opdateret 27-08-2019

Kontakt

Dea Andersen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her