Den anbefalede indsats til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

22-08-2019

En rettidig, tværfaglig udredning er afgørende for børn og unge med komplekse følger af cerebral parese. Socialstyrelsen udgiver en ny forløbsbeskrivelse om, hvordan kommunerne bedst kan sikre, at målgruppen får den rette højt specialiserede indsats med fokus på både træning og kompensation.

Socialstyrelsen har i regi af National Koordination netop offentliggjort en ny forløbsbeskrivelse om børn og unge med komplekse følger af cerebral parese.

Forløbsbeskrivelsen kommer med faglige anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge og organisere indsatserne til målgruppen, så den enkelte opnår bedst mulig trivsel og udvikling.

En højt specialiseret og koordineret indsats

En rettidig, tværfaglig udredning har afgørende betydning for børn og unge, der har komplekse føler af cerebral parese. Dels for at kunne identificere graden af følgerne, dels for efterfølgende at kunne iværksætte de bedst mulige indsatser.

Forløbsbeskrivelsen har derfor fokus på en tidlig helhedsorienteret indsats, der sigter mod både kompensation og træning af færdigheder, samt en løbende opfølgning på barnets progression.

For at sikre de mest optimale indsatser til barnet og den unge vil der være behov for indsatser fra både sundhedsområdet og de mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Da det drejer sig om en relativt lille målgruppe, kan den enkelte kommune ikke forventes at have højt specialiserede tilbud til målgruppen, men har ansvaret for at inddrage videnspersoner, fx via VISO, og sammensætte den rette koordinerede indsats.

Familien spiller en helt afgørende rolle for barnet i hverdagen.  Der er derfor brug for en familiecentreret indsats, hvor også forældrenes behov for støtte og mestring tilgodeses.

Aktuel viden og praksis

Forløbsbeskrivelsen bygger på bedste praksis og evidensbaserede studier og formidler viden om:

  • Hvad der kendetegner børn og unge med komplekse følger af cerebral parese. Herunder bl.a. funktionsevnebeskrivelse, prævalens og demografi
  • De centrale faglige indsatser, der bedst sikrer udvikling og inklusion for målgruppen, samt mulige alternativer til inklusion på almene tilbud
  • Hvordan de centrale faglige indsatser koordineres og organiseres, så de tilsammen giver grundlag for den bedst mulige indsats
  • Økonomisk scenarieanalyse baseret på to cases, hvor indsatserne gives på forskellige tidspunkter i personernes sygdomsforløb.

Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af indsatser til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese.

Forløbsbeskrivelsen kan desuden have interesse for fagpersoner, der arbejder med målgruppen, ligesom den kan være relevant for pårørende, bruger- og interesseorganisationer.

Se forløbsbeskrivelsen om børn og unge med cerebral parese

Senest opdateret 22-08-2019