Deltag i konference om styrket faglighed blandt udsatte børn

07-08-2019

Vær med til at sætte udsatte børn og unges faglighed på dagsordenen, når Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Trygfondens Børneforskningscenter inviterer til konference den 12. september på Hotel Nyborg Strand. Kom og hør mere om potentialer, udfordringer og konkrete skoleunderstøttende metoder.

En god skolegang er essentiel for et godt børneliv. Det er den stærkeste beskyttelsesfaktor for, at børn får et godt liv som voksne. Det gælder for alle børn, men for udsatte børn i særdeleshed. Lykkes det at understøtte udsatte børn optimalt i skolen, forøger det deres muligheder for at få et godt og velfungerende voksenliv.

Men samtidig ved vi også, at udsatte børn klarer sig dårligere i skolen sammenlignet med deres jævnaldrende på en lang række parametre.

Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Trygfondens Børneforskningscenter sætter med denne konference fokus på vigtigheden af at fremme udsatte børn og unges skolegang og giver perspektiver til det fremadrettede arbejde på området.

Fire indsatser til skole og hjem

Konferencen udspringer af satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen, hvor en række kommuner har deltaget i afprøvningen af fire forskellige skoleunderstøttende metoder i perioden 2015-2018. I skoleregi har man afprøvet de to indsatser Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange og Supplerende faglig støtte fra studerende, mens man uden for skolen og i hjemmet har afprøvet indsatserne Makkerlæsning og Klub Penalhus.

På konferencen vil evalueringens resultater og indsatser blive præsenteret, men der vil også være fokus på, hvad vi ellers ved om udsatte børns skolegang samt erfaringer og inspiration til, hvordan man kan styrke børn og unges faglighed, trivsel og udvikling på tværs af almenområdet og det specialiserede socialområde.

Det kan du opleve på dagen

Konferencen bliver åbnet i fællesskab af Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Herudover byder programmet bl.a. på oplæg om:

  • Udfordringer blandt børn i familiepleje og indsatser på området v. professor Bo Vinnerljung, Stockholms Universitet
  • Skoleinterventioner for børn i risikogrupper v. Jens Dietrichson, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  • Social mobilitet i den danske folkeskole v. Rasmus Landersø, Rockwool Fondens Forskningsenhed.

I løbet af dagen er der desuden fire forskellige temaworkshops, hvor du kan høre mere om projektet Styrket læringsmiljø blandt udsatte børn i folkeskolen, I to andre workshops stiller vi skarpt på erfaringer med tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge og fortæller om m indsatsen Udviklingsstart til børn og unge med skolevægring.

Praktiske oplysninger

Konferencen henvender sig til alle, som arbejder inden for det almene og specialiserede børne- og ungeområde i kommuner, fx chefer, ledere, udviklingskonsulenter og medarbejdere i skole samt børne- og familieafdelingen.

Konferencen afholdes 12. september på Hotel Nyborg Strand kl. 9.00-15.30, og det er gratis at deltage. Tilmeldingen foregår via Trygfondens Børneforskningscenter under Aarhus Universitet, og tilmeldingssfristen er den 5. september 2019.

Yderligere oplysninger, tilmelding og program til konferencen på børneforskningscentrets hjemmeside

Der er plads til 100 deltagere. For at sikre en bred repræsentation forbeholder vi os retten til at fordele pladserne ved behov.  

Nyheden er opdateret 15. august pga. en programændring. Red.

Senest opdateret 05-10-2021

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her