Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2019

05-07-2019

Interesserer du dig for evalueringer på fx det sociale område? Så sæt kryds i kalenderen 4. - 6. september hvor Dansk Evalueringsselskab holder årskonference. Temaet er evaluatorpositioner før og nu.

Evalueringsfeltet har bevæget sig gennem en række bølger og er blevet et fænomen, der indgår som en fast del af praksis i både offentlige og private organisationer. Senest har der bl.a. været fokus på, at den professionelle evaluator bør kunne indtage forskellige positioner, være i stand til at svare på mange typer af evalueringsspørgsmål, og at etiske overvejelser bør være centrale i arbejdet med evaluering.

Sådan lyder afsættet for Dansk Evalueringsselskabs Årskonference, der finder sted den 4.-6. september 2019 under overskriften ”Evaluatorpositioner før og nu”.

Det kan du opleve på konferencen

Den amerikanske professor Stewart I. Donaldson er konferencens keynote speaker. Donaldson har blandt meget andet beskæftiget sig indgående med positiv psykologi og evalueringsvidenskab og er adm. direktør for evalueringscentret på Claremon Graduate University i Californien. Donaldson vil tale om en ny, øverste evalueringsstandard, der hviler på en velfunderet metodepluralitet.  

Senere vil forskningsleder Olaf Rieper, VIVE og kontorchef Carsten Strømbæk Pedersen, Socialstyrelsen holde et fælles oplæg om evaluering og evaluatorpositioner gennem tiderne. Hvad har i særlig grad kendetegnet udviklingen i evalueringsfeltet det sidste årti i forhold til tidligere – hvor går det i den rigtige retning, og hvor går det skævt? 

Til slut vil lektor Rasmus Willig, RUC, sætte spot på evalueringskulturens vrangsider i et mere kritisk oplæg, der måske kan anspore til ny refleksion.

Udover plenumoplæggene afholdes der også forskellige parallelsessioner.

Praktiske oplysninger

Konferencen henvender sig til alle, der udarbejder, bestiller og anvender evaluering, bl.a. på det sociale område, men også på de relaterede velfærdsområder.

Formålet med Dansk Evalueringsselskab er at være en platform for erfaringsudveksling og diskussion af evalueringsfaglige problemstillinger. Socialstyrelsen er medlem af selskabets bestyrelse og deltager aktivt i selskabets arbejde.

Konferencen består af et læringsseminar og en hovedkonference. Man kan tilmelde sig begge dele eller blot én af delene. Der kan læses mere om konferencen, herunder deltagerpris, på Dansk Evalueringsselskabs hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig. Der er tilmeldingsfrist 1. august.

Tilmelding og yderligere information om Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2019

Senest opdateret 05-07-2019

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her