CTI-metoden hjælper voldsudsatte kvinder til et nyt liv

08-08-2019

Krisecentrene tilbyder ophold til kvinder, der udsættes for vold. Når de senere flytter for at skabe sig en ny tilværelse, kan metoden Critical Time Intervention (CTI) være med til støtte dem i overgangen fra krisecenter til egen bolig. En ny evaluering af metoden viser en positiv udvikling af kvindernes trivsel og helbred. Derudover forbedres kvindernes netværk. Der er også udarbejdet en metodemanual og en implementeringsguide.

Kvinder, der udsættes for vold af deres partner, kan søge ophold på et af landets krisecentre. Når kvinderne flytter fra krisecentret igen og skal etablere en ny hverdag sammen med deres evt. børn, har de krav på at modtage en såkaldt koordinerende rådgivning efter Servicelovens § 109, stk. 7 som en støtte i den ofte vanskelige proces, der er tale om.

Nu har fire kommuner - Aalborg, Randers, Odense og København - i samarbejde med Socialstyrelsen afprøvet metoden CTI (Critical Time Intervention) til at yde denne rådgivning.

CTI – en virksom metode for flere målgrupper

CTI er en evidens- og manualbaseret metode, som før har vist gode effekter for andre målgrupper, fx borgere i hjemløshed. Deloitte har evalueret indsatsen for de voldsudsatte kvinder, og evalueringen tyder på, at også denne målgruppe har gavn af metoden.

Et CTI-forløb varer ni måneder og er opdelt i tre faser af hver tre måneders varighed. Metoden er baseret på en recovery- og empowerment-orienteret tilgang, som betyder, at indsatsen er individuelt tilpasset og tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

Markant bedre trivsel

Evalueringen viser, en positiv udvikling hos kvinderne på de fleste områder.

Både den fysiske og psykiske vold er reduceret, hvilket indikerer, at arbejdet med kvindernes selvværd, sikkerhed m.m. undervejs i CTI-forløbet har haft en positiv effekt.

Evalueringen viser også, at kvinderne oplever bedre at kunne tage vare på sig selv og deres situation, samtidig med at de både trivsels- og helbredsmæssigt får det markant bedre. Blandt andet reduceres andelen som er i risikozonen for at få traumereaktioner.

Kvinderne får også en bedre kontakt til deres netværk. Samarbejdet med børnenes far forbedres dog ikke nævneværdigt. Det hænger for mange af kvinderne sammen med, at faren også er den voldsudøvende person.

Endelig viser en effektmåling indikationer på en styrket arbejdsmarkedstilknytning efter 18 måneder, mens der ikke sker en ændring i antallet af kvinder i uddannelse.

Metodemanual og implementeringsguide

Samtidig med evalueringen udgives også en metodemanual og en implementeringsguide, som kan benyttes som inspiration til kommuner, der ønsker at implementere CTI indsatsen til kvinder, som fraflytter et krisecenter.

Her kan du hente evalueringen, metodemanualen og implementeringsguiden

Nyheden er opdateret 9. august 2019 med de seneste tal fra Danmarks Statistik. (Red.)

Antal og ophold

Ifølge Danmarks Statistik var der 2.019 kvinder, der i 2018 opholdt sig på et krisecenter med deres evt. børn, og 2.403 ophold i alt på kvindekrisecentrene.

Nogle kvinder var indskrevet mere end én gang, og derfor er antallet af ophold højere end antallet af kvinder.

Se flere tal om krisecentrene på Danmarks Statistik

Senest opdateret 09-08-2019

Få støtte til CTI

Kommuner og krisecentre kan søge om implementeringsstøtte og uddannelse i CTI-metoden.

Ansøgningsrunden er udmeldt i juni og har ansøgningsfrist i den 9. september 2019.

Læs om støtte til CTI

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her