Budgetøkonomisk potentiale i indsatserne Cool Kids og KEEP

08-10-2019

Socialstyrelsen har offentliggjort to økonomiske analyser af indsatserne Cool Kids og KEEP. Beregningerne - som er lavet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) - viser, at der et budgetøkonomisk potentiale ved at investere i de to indsatser på børneområdet.

Socialstyrelsens nye analyser af behandlingsprogrammet Cool Kids og forældretræningsprogrammet KEEP viser, at der er et budgetøkonomisk potentiale i at investere i indsatserne.

Beregningerne er foretaget i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM), som kan bruges til at foretage systematiske vurderinger af indsatsers omkostninger og de langsigtede budgetøkonomiske konsekvenser ved investeringer i sociale indsatser.

Der er tale om beregningseksempler, og der er ikke brugt data fra konkrete kommuner, men opstillet konkrete scenarier.

  • Cool Kids er et behandlingsprogram for børn med angst i alderen 6-12 år. Beregningseksemplet i SØM af Cool Kids viser et langsigtet positivt nettoresultat på 4,4 mio. kr. svarende til 81.000 kr. per deltager på ni års sigt. Det betyder, at de budgetøkonomiske konsekvenser for det offentlige opvejer de omkostninger, der er forbundet med at tilbyde indsatsen.

  • KEEP (Keeping Foster parents Trains and Supported) er et gruppebaseret forældretræningsprogram for pleje- og netværksfamilier med børn i alderen 4-12 år. Beregningseksemplet i SØM viser et langsigtet positivt nettoresultat på ca. 430.000 kr. svarende til 8.000 kr. per deltager på ni års sigt.

I begge eksempler skyldes det positive resultat primært færre udgifter til sociale foranstaltninger og et reduceret forbrug af specialskole. Det skal understreges, at SØM udelukkende medregner de budgetøkonomiske konsekvenser for det offentlige. SØM regner således ikke på progressionen for borgerne som følge af indsatsen som fx livskvalitet og trivsel.

Uddybende rapporter

I tolkningen af resultaterne skal der tages højde for visse usikkerheder. Fx kan der være forskel mellem målgruppen og effektmål i en kommune og de generelle estimater i SØMs vidensdatabase, som er anvendt i beregningseksemplerne. Der er således i de uddybende rapporter foretaget følsomhedsberegninger.

Beregningseksemplerne udgives som rapporter, der giver en mere uddybende gennemgang af beregningerne og i brugen af SØM. Dette kan være relevant for dig, som selv ønsker at foretage en SØM-beregning. Som supplement til rapporterne præsenteres resultaterne også i formatet Kort Fortalt.

Se beregninger af Cool Kids og KEEP 

Ny version af SØM

Der er også offentliggjort en ny version af SØM. Beregningerne af Cool Kids og KEEP er lagt ind i SØMs ”eksempeldatabase”, så det er muligt at indlæse beregningerne direkte i modellen, og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold. Derudover er der foretaget en række mindre tekniske rettelser i modellen.

Se den nye version af SØM

Links opdateret 21. oktober 2019. Red.

Senest opdateret 21-10-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her