Botilbud og forvaltninger kan nu søge om hjælp til voldsforebyggelse

06-02-2019

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale botilbud. Vi åbner nu for en ny ansøgningsrunde. Ansøgningsfrist: 22. marts 2019.

På mange sociale botilbud forekommer voldsomme episoder aldrig eller kun meget sjældent. På andre sociale botilbud er voldsomme episoder en løbende udfordring, og nogle steder endda en del af hverdagen.

Skældsord, trusler og fysisk vold har store konsekvenser for trivslen for både medarbejderne og borgerne og dermed også for kvaliteten af den socialfaglige indsats. Uanset hvor sjældent eller ofte voldsomme episoder forekommer, er det derfor vigtigt at forebygge.

Socialstyrelsen tilbyder derfor en række indsatsforløb til botilbud, boformer for hjemløse og ledelsesniveauet i de regionale og kommunale forvaltninger. Forløbene skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder og fremme trivsel og tryghed for både borgerne og medarbejderne.

Til både tilbud og forvaltninger

Indsatsforløbene er rettet mod kommuner, regioner og private tilbud, der enten har et behov for at styrke deres arbejde med at forebygge voldsomme episoder og fremme tryghed og trivsel, eller som ønsker at øge deres generelle kompetencer på området.

Forløb til botilbuddene

Forløbene til tilbuddene tager afsæt i en analyse af den lokale praksis på området. Tilbuddet udvælger herefter de indsatsområder, man vil arbejde med, og igangsætter udviklingsaktiviteter, der understøtter tilbuddets mål med indsatsen. Forløbene afsluttes med fokus på resultater og forankring. Modellen for indsatsforløbene er udviklet af Socialstyrelsen på baggrund af bl.a. dialog med praksis og ved to pilotforløb.

Forløb til forvaltningerne

Forløbene til forvaltningerne kan søges af ledelsesniveaet i kommuner og regioner. Der tages også her udgangspunkt i lokale behov og de samme indholdselementer, der er skitseret i indsatsforløbene på botilbudsniveau.

Forvaltningen kan, i dialog med Socialstyrelsen, vælge at fokusere helt eller delvist på udvalgte delelementer med afsæt i, hvor man i forvejen har arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder mere overordnet, og på tværs af tilbuddene i kommunen, og hvor man ser de største behov.

Praktiske oplysninger

Der gennemføres op til 25 forløb pr. år i perioden 2018-20. Hovedparten af indsatsforløbene er på tilbudsniveau.

Der er nu mulighed for igen at ansøge om et indsatsforløb med ansøgningsfrist d. 22. marts 2019. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor man kan læse mere om indholdet af forløbene, det forventede udbytte mv. Et indsatsforløb på botilbudsniveau varer cirka et år og et forvaltningsforløb varer fire-tolv måneder.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet

Se de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud

Ansøgningsrunderne til de næste forløb i 2019 og 2020 bliver også meldt ud via Socialstyrelsen.dk

Senest opdateret 06-02-2019

Film om forebyggelse

Vi har lavet en introfilm om trivsel og tryghed på botilbud.

Se filmen på YouTube