Børn og unge med følger efter hjernerystelse – nyt tema på Vidensportalen

14-03-2019

For nogle børn og unge trækker det ud at komme sig efter en hjernerystelse. Det kan have sociale og psykologiske konsekvenser og også gå ud over indlæringen. Vidensportalens nye tema handler om børn og unge med følger efter en hjernerystelse.

De fleste børn og unge, der har haft en hjernerystelse, kommer sig relativt hurtigt. Men for en del fortsætter symptomerne. Andelen er svær at opgøre præcist, men vurderes i forskellige studier at ligge mellem 10 og 36 pct. Vidensportalens nye tema sætter fokus på denne målgruppe.

Temaet redegør for, hvad vi ved om konsekvenserne, når en hjernerystelse har længerevarende følger, og præsenterer den australske indsats ”Informationspjecen”, der skal sikre tidlig intervention. Andre artikler sætter fokus på hhv. hjernerystelser hos småbørn, og hvordan man sikrer en god tilbagevenden til hverdagen for børn og unge i skolealderen.

Sociale og psykologiske konsekvenser

Hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser mv. er almindelige følger af en hjernerystelse. Når symptomerne trækker ud, kan det have mangeartede sociale, psykologiske og kognitive konsekvenser. Indlæringen kan fx blive påvirket, og det samme gælder forholdet til andre. Et amerikansk studie viser fx, at børn med alle sværhedsgrader af hovedtraumer, herunder hjernerystelse, har færre venskaber end børn uden hovedtraumer, og at skadens sværhedsgrad har en effekt på børns tætte venskaber.

Skoledagen er en stor del af børns hverdag, og det fordrer en særlig opmærksomhed i forhold til at få lagt den rette strategi, når barnet skal vende tilbage til skole efter en hjernerystelse. Forskning på området tyder bl.a. på, at det er væsentligt at barnet/den unge kommer relativt hurtigt, men gradvist tilbage, og at man i samråd med fagfolk finder frem til det enkelte barns individuelle balance mellem hvile og aktivitet.

Informationspjecen – en metode til tidlig intervention

At stille information til rådighed kan ikke alene forebygge længerevarende følger af en hjernerystelse. Et effektstudie viser dog, at tidlig information reducerer stress hos børnene og mindsker risikoen for at udvikle vedvarende problemer.

Informationspjecen” er en australsk pjece, der netop har til formål at sikre god information i en tidlig fase. Pjecens målgruppe er børn og unge mellem 6 og 15 år med hjernerystelse og deres forældre. Den beskriver de mest almindelige følger efter en hjernerystelse, hvor lang tid disse følger typisk varer, og hvordan barnet skal overkomme disse følger.

Informationspjecen er på engelsk, men Center for Hjerneskade har udarbejdet en lignende pjece på dansk.

Se temaet på Vidensportalen om børn og unge med følger efter hjernerystelse

Se oversigten over temaer om handicap på Vidensportalen

Senest opdateret 14-03-2019

Kontakt

Camilla Højgaard Nejst
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her