Børn med autisme – nyt tema på Vidensportalen

17-01-2019

Børn med autisme er særligt udfordret i forhold til sproglige, kognitive og sociale færdigheder, og autisme indvirker både på barnets interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation. Få mere viden om børn med autisme i det nye tema på Vidensportalen.

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved en forsinket udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt gentagende og stereotyp adfærd, som forekommer i forskellige grader og former.

Temaet belyser bl.a. den kompleksitet, som karakteriserer børn med autisme og deres udfordringer. Det varierer fra barn til barn, i hvilken grad udfordringerne kommer til udtryk i hverdagen, ligesom udfordringerne også kan ændre karakter i takt med barnets udvikling.

Tidlig opsporing og intensiv indsats har en afgørende betydning for barnets udvikling. Temaet beskriver bl.a. den tidlige indsats More Than Words og opmærksomhedspunkter ved skolevægring i arbejdet med børn med autisme. Temaet sætter desuden fokus på velfærdsteknologi til målgruppen og på børn, der udover autisme har yderligere vanskeligheder eller diagnoser, fx ADHD.

More Than Words

More Than Words er et program målrettet forældre til børn i alderen 0-5 år med autisme eller sociale kommunikationsproblemer.

Programmet består af otte træningssessioner i mindre grupper og hjælper blandt andet forældrene med at forbedre barnets sociale kommunikation, legefærdigheder og imitationsfærdigheder.

Effektstudier viser, at forældre bliver mere lydhøre og opnår bedre kommunikation med barnet efter at have gennemført programmet.

Børn med autisme og skolevægring

Skolevægring er en reaktion eller et symptom på, at et barn ofte gerne vil gå i skole, men ikke magter eller kan se pointen i at komme i skole. Børn med autisme har generelt et højere skolefravær end andre børn.

Det er afgørende, at lærerne bliver opmærksomme på og ved, hvordan tidlige tegn på skolevægring (fx ondt i maven eller kvalme) skal håndteres.

Det øger trivslen hos et barn med autisme, når fagpersoner omkring barnet har fokus på at støtte barnet i at skabe og bibeholde venskaber samt udvikle kommunikations- og mestringsstrategier. Samtidig beskytter en helhedsorienteret indsats med et tæt forældresamarbejde udvikling af skolevægring.

Se temaet på Vidensportalen om børn med autisme

Se øvrige temaer på Vidensportalen om børn

Senest opdateret 17-01-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her