Bliv superbruger af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)

27-06-2019

Superbrugeruddannelsen er for alle, der har gennemført SØM-uddannelsen, og som ønsker at videreudvikle deres kompetencer i at bruge modellen. Superbrugeruddannelsen er gratis og består af en række online-webinarer.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus de på økonomiske konsekvenser over tid, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Modellen henvender sig især til kommuner, men kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi.

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Gode SØM-beregninger og troværdigheden af resultaterne afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle, der anvender eller påtænker at anvende SØM, til at uddanne sig i korrekt brug af modellen.

Om superbrugeruddannelsen

Superbrugeruddannelsen er for dem, der har gennemført SØM-uddannelsen, og som ønsker at videreudvikle deres kompetencer i at bruge modellen.  Uddannelsen varetages af Incentive og VIVE for Socialstyrelsen.

Superbrugeruddannelsen består af en række online-webinarer på ca. 1 times varighed, hvor underviserne gennemgår et emne/en case pr. gang. Webinarerne vil blive afholdt cirka hver anden måned frem til slutningen af 2020. På webinarerne har deltagerne mulighed for at stille spørgsmål til de cases, de arbejder med til daglig, eller til det stof, der bliver gennemgået.

Når du tilmelder dig superbrugeruddannelsen, vil du løbende få besked, når der bliver afholdt nye webinarer.

Det er gratis at tilmelde sig superbrugeruddannelsen. Inden hver undervisningsgang vil du modtage en mail med et link til det digitale undervisningsrum.

Udbytte af superbrugeruddannelsen

Ved at deltage i uddannelsen vil du:

  • Lære at supervisere kolleger, der bruger SØM
  • Lære at kvalitetssikre kollegers SØM-beregninger
  • Blive fortrolig med alle dele af modellen og blive i stand til at udføre supplerende beregninger af fx usikkerheden
  • Få en teknisk og dybdegående forståelse af modellens maskinrum og regnemetoder  
  • Erfaringsudveksle med andre superbrugere.

Praktiske oplysninger

Det første webinar i uddannelsen afholdes d. 27. august 2019 kl. 10-11, og temaet bliver "Beregning af usikkerhedsintervaller og følsomhedsanalyser — for superbrugere". 

Når du deltager i online-webinaret, får du mulighed for at stille spørgsmål undervejs og komme med input til fremtidige temaer. Webinarene bliver filmet og gemt på SØMs uddannelsesside, som du får adgang til, når du melder dig til. Siden fungerer som et vidensbibliotek og giver også  mulighed for  at få sparring og hjælp fremover til at bruge SØM.

Du kan læse mere og tilmelde dig på den særlige SØM-hjemmeside:

Tilmelding og yderligere oplysninger på uddannelsessiden om SØM

Senest opdateret 27-06-2019

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Få nyheder om SØM

Vi udgiver et særligt nyhedsbrev med nyheder om SØM.

Ja tak, tilmeld mig