Årsstatistik om overgreb mod børn

14-11-2019

Siden børnehusenes opstart i 2014 har antallet af sager og henvendelser været stigende, mest markant i de første år. I 2018 var antallet af nye sager på niveau med antallet i 2017, mens antallet af henvendelser faldt lidt. Det fremgår af årsstatistikken om de danske børnehuse 2018.

De danske børnehuse danner en fysisk ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem de involverede myndigheder i sager, hvor der er mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. Formålet med børnehusene er blandt andet, at barnet modtager en kvalificeret og skånsom udredning i børnevenlige rammer.

Blandt hovedresultaterne i årsstatistikken for 2018 er:

  • På landsplan blev der opstartet 1.651 børnehussager i 2017 og 1.637 børnehussager i 2018. I 2017 var der 2.178 konsultative henvendelser til de danske børnehuse på landsplan, og i 2018 var der 1.915 henvendelser. Antallet af nye sager i 2018 var således på niveau med antallet i 2017, mens antallet af henvendelser faldt lidt. Antallet af både sager og henvendelser var stigende i perioden 2014-17, mest markant i de første år.
  • Årsstatistikken viser, at der fortsat er regionale og kommunale forskelle i anvendelsen af børnehusene. I Region Hovedstaden blev der afsluttet 0,8 børnehussager per 1.000 børn i 2018, i Region Midtjylland blev der afsluttet 1,3 børnehussager per 1.000 børn, i Region Nordjylland blev der afsluttet 1,5 børnehussager per 1.000 børn og både i Region Sjælland og Region Syddanmark blev der afsluttet 2,0 børnehussager per 1.000 børn i 2018.
  • I 2018 omhandlede 72 procent af børnehussagerne voldelige overgreb, 23 procent af sagerne omhandlede seksuelle overgreb, mens 5 procent af sagerne omhandlede både voldelige og seksuelle overgreb. 88 procent af børnehussagerne, der vedrørte drenge, omhandlede et voldeligt overgreb, og for pigerne var det 59 procent af sagerne. For børnehussager, der vedrørte piger, omhandlede 35 procent af sagerne seksuelle overgreb. For drengene omhandlede 9 procent af sagerne seksuelle overgreb i 2018.
  • Det tværsektorielle samarbejde i børnehusene mellem kommune, sygehusvæsen og politi foregår ofte på sagssamråd, hvor sektorerne koordinerer de indsatser, som barnet skal modtage. I 2018 blev der i 96 procent af børnehussagerne på landsplan afholdt mindst ét sagssamråd.
  • Der er forsat store regionale forskelle i politiets og sygehusvæsenets deltagelse i de koordinerende sagssamråd. Kommunerne deltager generelt i de fleste koordinerende sagssamråd, som afholdes ved opstarten af en børnehussag. På landsplan deltog kommunerne i 98 procent af de koordinerende sagssamråd.

 
Om de danske børnehuse

Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som et led i den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er enten mistanke eller viden om, at et barn eller en ung fra 0 til og med 17 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet. Lovgivningen om børnehuse trådte i kraft i oktober 2013.

Årsstatistikken skal bidrage med viden om børnehusenes indsats samt viden om de børn og unge, som gennemgår et forløb i et børnehus i Danmark. Socialstyrelsen offentliggør statistik om børnehusene én gang årligt.

Hent Årsstatistik om de danske børnehuse 2018

Senest opdateret 14-11-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her