Årsrapport 2018 om socialtilsynene

06-12-2019

Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport på baggrund af de fem socialtilsyns virksomhed. Årsrapporten fra 2018 er nu offentliggjort. Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter i 2018.

De fem socialtilsyn fører tilsyn med landets sociale tilbud og plejefamilier. I 2018 omfattede tilsynsforpligtelsen 2.007 sociale tilbud og 5.888 plejefamilier

Aktiviteter i 2018

De fem socialtilsyn gennemførte tilsammen 8.802 anmeldte tilsynsbesøg og 3.699 uanmeldte tilsynsbesøg i 2018. For alle fem socialtilsyn er der tale om en stigning i antallet af uanmeldte tilsynsbesøg sammenlignet med tidligere år. Samtidig ses der fortsat store variationer i socialtilsynenes brug af uanmeldte tilsynsbesøg.

Socialtilsynene godkendte i alt 88 nye sociale tilbud og 355 nye plejefamilier. Antallet af nye godkendte plejefamilier er lavere i 2018 end i både 2017 og 2016, mens antallet af nye godkendte sociale tilbud er lidt højere end i 2017. Derudover er der i 2018 stor variation i sagsbehandlingstiden af nygodkendte sociale tilbud og plejefamilier, hvilket kan indikere, at der er forskellige tilgange til godkendelsesprocessen i socialtilsynene.

På plejefamilieområdet er der over tid sket et fald i det samlede antal plejefamilier. Samtidig giver socialtilsynene udtryk for, at de oplever et fald i antallet af ansøgninger om at blive plejefamilie, og en stigning i antallet af plejefamilier der vælger at ophøre.

Derudover ses generelt en faldende tendens i antallet af iværksatte påbud og skærpede tilsyn i perioden 2015-2018. På tværs af socialtilsynene er der en vis forskel i, hvor ofte sanktioner anvendes.

I 2018 modtog de fem socialtilsyn via whistleblowerordningen 1.347 henvendelser om forhold, som er blevet oplevet som bekymrende. Efter et stigende antal henvendelser fra 2015 til 2017 er antallet af henvendelser i 2018 på samme niveau som i 2017.

Når der på et socialt tilbud eller i en kommunal plejefamilie foretages en magtanvendelse, skal socialtilsynet modtage en kopi af indberetningen. I 2018 modtog socialtilsynene i alt 5.419 indberetninger om magtanvendelser på børne- og ungeområdet.

Se årsrapporten for socialtilsynene 2018

Baggrund

Socialstyrelsen følger løbende praksis i socialtilsynene og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale m.v. Som led i dette arbejde udgives en årsrapport om tilsynenes virksomhed.

Mere information om Socialstyrelsens arbejde med socialtilsynene

Senest opdateret 06-12-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her