Årets Dagtilbud 2019: Hvem skal have prisen?

01-04-2019

Nu kan du indstille til prisen som Årets Dagtilbud 2019. Med prisen sætter Børne- og Socialministeriet, FOA, BUPL og KL fokus på det store og vigtige pædagogiske arbejde i danske dagtilbud. Der er åbent for indstillinger fra den 1. april.

Hver dag gør det pædagogiske personale over hele landet en stor og vigtig pædagogisk indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt af Børne- og Socialministeriet og med FOA, BUPL og KL som medstiftere.

Prisen tildeles en daginstitution eller en dagpleje i Danmark, der udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet, og hvor de pædagogiske vurderinger og den pædagogiske intention træder tydeligt frem i den daglige praksis. Den daglige praksis skal samtidig være solidt funderet i den styrkede pædagogiske læreplan og være gennemsyret af det pædagogiske grundlag.

Alle kan indstille til prisen

Dagtilbuddene vurderes på baggrund af skriftlige indstillinger. I indstillingerne beskrives dagtilbuddenes pædagogiske arbejde gennem konkrete hverdagseksempler og beskrivelse af udvalgte områder, som kendetegner det enkelte dagtilbud.

Alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til prisen. Det kan fx være bestyrelser og forældre, ledere og medarbejdere, konsulenter og forskere. Man kan indstille som enkeltperson eller som gruppe.

Indstillingerne til prisen som Årets Dagtilbud behandles af et fagudvalg. Efter behandlingen af indstillingerne besøger fagudvalget tre nominerede dagtilbud, og på dette grundlag udpeges vinderen af prisen. Socialstyrelsen er ansvarlig for udpegningen af Årets Dagtilbud 2019.

Praktiske oplysninger

En daginstitution eller dagpleje indstilles ved, at der udfyldes en online-formular på hjemmesiden DCUM.dk som hostes af Dansk Center for Undervisningsmiljø, der løser en række praktiske opgaver i forbindelse med prisen.

Tilgå indstillingsformularen på DCUM.dk her

Der åbnes for indstillinger den 1. april, og indstillingsfristen er den 2. juni 2019. Prisen overrækkes af ministeren i november 2019.

Få mere information om Årets Dagtilbud 2019

Senest opdateret 01-04-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her