90 mio. kr. til nye virksomme indsatser på vej

15-12-2019

Social- og indenrigsministeren og ordførerkredsen bag Udviklings- og investeringsprogrammerne har fordelt 90 mio. kr. til fem store initiativer. De nye initiativer skal bl.a. styrke indsatsen over for børn og unge med bekymrende skolefravær, unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser og mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Socialstyrelsen inviterer i 2020 kommuner, regioner og andre aktører ind i et fælles arbejde med de nye initiativer i Udviklings- og investeringsprogrammerne.

Med aftalen for Udviklings- og investeringsprogrammerne i 2020 har social- og indenrigsministeren og ordførerkredsen bag programmerne fordelt 90 mio. kr. til fem nye initiativer, som skal imødegå nogle af de aktuelle store udfordringer på socialområdet.

Initiativerne er: 

Nye ansøgningsmuligheder i 2020

Kommuner, regioner og andre aktører får via initiativerne mulighed for at deltage i et udviklingsrum med Socialstyrelsen. Gennem deltagelse i initiativerne styrkes det lokale arbejde, og den nationale udvikling af socialpolitiske løsninger præges af lokal viden og erfaringer fra praksis.

Der bliver i 2020 mulighed for at søge om deltagelse i udviklingsprojekterne gennem ansøgningspuljer, som udmeldes i løbet af året.

Udbredelsen af mestringsindsatsen til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser sker gennem uddannelse af medarbejdere og rådgivning fra Socialstyrelsen om den lokale implementering. Der kan søges støtte til dette i løbet af 2020.

Ansøgningsmulighederne bliver annonceret på Socialstyrelsen.dk og i styrelsens nyhedsbrev.

Baggrunden for programmerne

Udviklings- og investeringsprogrammerne er etableret for at understøtte en vidensbaseret og effektfuld socialpolitik.

Forligskredsen bag Udviklings- og investeringsprogrammerne tager årligt politisk stilling til udmøntningen af midlerne under programmerne. Det sker efter indstilling fra en faglig styregruppe med deltagelse af kommuner, faglige organisationer og vidensinstitutioner.

Forarbejdet for aftalen for 2020 tager bl.a. afsæt i en systematisk indsamling af viden om udfordringerne på socialområdet jf.  Socialpolitisk Redegørelse og to kortlægninger af kommunernes største faglige udfordringer på voksenområdet (VIVE, 2018) og børn og ungeområdet (VIVE, 2019).

Læs pressemeddelelsen på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside og se aftalen om initiativerne

 

 

Senest opdateret 20-12-2019

Kontakt

Andreas Benediktson
Specialkonsulent

Kontakt

Gitte Bossi-Andresen
Leder af Opsporing og Tidlig Indsats

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her