22 kommuner vil være med til at udvikle socialpsykiatrien

19-12-2019

Hele 22 kommuner har ønsket at samarbejde med Socialstyrelsen om at udvikle et koncept for en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien. Randers, Rudersdal, Roskilde og Herning kommuner bliver partnerskabs-kommuner, og de øvrige kommuner inviteres til at indgå i et referencenetværk.

Socialstyrelsen udmeldte tidligere på året en investeringspulje, der gav alle landets kommuner mulighed for at søge om at blive en af de to-fire partnerskabskommuner, som skal arbejde med at udvikle og afprøve et koncept for en strategisk udvikling og omlægning til recovery-orientering i socialpsykiatrien. Sigtet er en socialpsykiatri, der i endnu højere grad tager udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og ressourcer.

Der var rigtig mange gode ansøgninger, og Socialstyrelsen har nu valgt fire kommuner. De øvrige ansøgerkommuner tilbydes at deltage i et referencenetværk for initiativet.

Partnerskabskommunerne

Socialstyrelsen har på baggrund af ansøgningerne vurderet, at Randers, Rudersdal, Roskilde og Herning kommuner er de kommuner blandt ansøgerne, der er længst i udviklingen og omstillingen af socialpsykiatrien.

Det vurderes derfor også, at de fire kommuner vil kunne bidrage med vigtig viden og erfaring i det fælles udviklingsarbejde, der skal pågå i perioden frem til 2022.

Referencekommuner

Men det var et særdeles stærkt ansøgerfelt, og der er blandt de 18 kommuner, som ikke har fået del i puljen, en stor viden og erfaring, som kan bidrage til at tegne retningen for fremtidens socialpsykiatri. De vil derfor blive inviteret til at være en del af et referencenetværk. Referencenetværket vil følge arbejdet i partnerskabet tæt og både få inspiration og viden fra arbejdet og mulighed for at dele deres erfaringer. 

Praktiske oplysninger

Det første styregruppemøde med de nye partnerskabskommuner finder sted den 7. januar 2020 kl. 12-14 i Socialstyrelsen.

Opstartsmødet for projektejere og implementeringsgrupperne i partnerskabskommunerne afholdes den 28. januar 2020 kl. 10-12 i Socialstyrelsen.  

Det første møde i referencenetværket afholdes den 30. marts 2020.

Alle mødedeltagere får direkte besked.

Initiativet til omlægning og udvikling af socialpsykiatrien er ét ud af seks initiativer, der har til formål at styrke det socialpsykiatriske område.

Få et overblik over alle seks initiativer her

Initiativet til omlægning og udvikling af socialpsykiatrien er ét ud af seks initiativer, der har til formål at styrke det socialpsykiatriske område.

Få et overblik over alle seks initiativer her

Senest opdateret 19-12-2019

Kontakt

Maria Lincke Løkke
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her