Én plan – temadag om helhedsorienteret sagsbehandling

07-10-2019

Få ny viden om arbejdet med helhedsorienterede planer for borgere med komplekse og sammensatte behov. Taskforce – Handicap inviterer til temadag den 19. november i Horsens og den 21. november i København.

Der er nu åbnet for tilmelding til Taskforce – Handicaps regionale temadage den 19. november i Horsens og den 21. november i København. Under overskriften ’Én plan’ sætter vi fokus på helhedsorienterede planer, og hvordan kommuner kan arbejde med dem i sagsbehandlingen på voksenområdet.

Det kan du opleve på temadagen

Indsatser, der skal koordineres på tværs af fagligheder, forvaltninger og sektorer, fordi borgeren har brug for flere former for støtte samtidigt, er en kendt udfordring, der  fx også fremhæves i VIVEs kortlægning fra 2018: "Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet".

Læs om kortlægningen af kommunernes centrale udfordringer

Serviceloven giver mulighed for, at kommunen udarbejder én samlet, helhedsorienteret plan for borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor der ellers kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne. Men hvordan er det i praksis at arbejde med helhedsorienterede planer? Hvad er erfaringerne fra frikommuneforsøgene? Hvilke strømninger er der fra politisk side på arbejdet med en ny hovedlov? Det sætter Taskforce – Handicap nu fokus på.

På temadagen vil der både være oplæg om konkrete erfaringer fra kommuner og projekter, Social- og Indenrigsministeriet, Ankestyrelsen, VIVE og Rambøll.

Praktiske oplysninger

Temadagen er for dig, der er kommunal myndighedsleder, faglig koordinator eller udviklingskonsulent på myndighedsområdet.

Deltagelse er gratis, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Der kan dog maksimalt være to deltagere pr. kommune.

Temadagene i København og Horsens har samme indhold, og tilmeldingsfristen til begge dage er 5. november.

Om Taskforce – Handicap

Socialstyrelsens Taskforce – Handicap afholder to gange om året regionale temadage for kommunerne, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandlingen på handicapområdet. Taskforcen tilbyder også kommunerne korte formidlings- og læringsforløb og lange analyse- og udviklingsforløb, der kan søges på Socialstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om Taskforce – Handicaps tilbud til kommunerne

 

Senest opdateret 25-10-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her