Vinderen af Årets Dagtilbud 2018 er fundet

19-11-2018

Vuggestuen og Børnehaven Nyrup i Helsingør Kommune modtager prisen som Årets Dagtilbud for deres inspirerende og unikke pædagogiske læringsmiljøer. Dannelse, børneperspektiv og eksperimenterende fællesskaber er i fokus, og digitale redskaber inddrages meningsfuldt. Børne- og socialministeren har netop overrakt prisen.

Årets Dagtilbud er en pris, der uddeles årligt til et dagtilbud i Danmark, som har en særlig høj kvalitet i det pædagogiske arbejde inden for et særligt fokusområde. Et bredt sammensat fagudvalg har i år udpeget Vuggestuen og Børnehaven Nyrup i Helsingør Kommune som vinder af titlen som Årets Dagtilbud og modtager af 20.000 kr. Børne- og socialministeren har netop i dag den 19. november overrakt prisen til dagtilbuddet.

I Vuggestuen og Børnehaven Nyrup er der fokus på børn som medskabere af deres eget liv og medproducenter af eksperimenterende børnefællesskaber og udfordrende læringsmiljøer. Digitale redskaber understøtter dette fokus og bidrager til at udfolde en pædagogisk praksis, der tager afsæt i børnenes perspektiv og griber børnenes ideer – på deres præmisser.

Fundamentet for dagtilbuddets praksis findes i et pædagogisk grundlag, hvor inspirerende læringsmiljøer, dannelse og børneperspektiv er kerneelementer. Vuggestuen og Børnehaven Nyrup har desuden fundet en god balance mellem ’at planlægge’ og ’at gribe børnenes optagethed’ i hverdagens aktiviteter. Det sker fx ved en inddragende planlægning af faglige temaer, som aktiverer hele personalegruppens kompetencer. Årets Dagtilbud 2018 står således stærkt forankret i den styrkede pædagogiske læreplan med en skarp kreativitetsprofil og et digitalt fokus som supplement.

En institution, der bruger hele paletten

I Vuggestuen og Børnehaven Nyrup bruges teknologi som et pædagogisk redskab, der understøtter børns kreative processer, dannelse og eksperimenterende børnefællesskaber. Et reflekteret personale arbejder med en tydelig fælles retning på at realisere en pædagogisk praksis, hvor børns kreative udfoldelser er målet og digitale redskaber er midler.

Da fagudvalget var på besøg i oktober blev de vist rundt i en række stimulerende og sanselige læringsmiljøer, der interagerede med kreative og deltagende børn i alderen 0-6 år. Til at udfolde emnet om universets stjerner, planeter og måner blev tablets, smartphones, digitalkameraer og webcam anvendt i mange af aktiviteterne.

Fire faglige artikler

Blandt de samlede indstillinger til Årets Dagtilbud 2018 blev der fundet tre nominerede til prisen. Sammen med Vuggestuen og Børnehaven Nyrup var også Daginstitutionen Filosoffen i Holstebro og Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune med i slutspurten.

Til inspiration for alle er der udgivet tre artikler, som videreformidler gode eksempler for hvert af de nominerede dagtilbud. En fjerde artikel sætter fokus på tendenser på tværs af alle indstillingerne og hvordan de knytter an til elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

Læs de fire artikler her

Læs mere om de nominerede dagtilbud

Fagudvalg

Fagudvalget for Årets Dagtilbud 2018 består af repræsentanter udpeget af FOA, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen (BKF), Forældrenes Landsforening (FOLA) og Danske Professionshøjskoler samt praktikere fra dagtilbudsområdet. Indstillingerne til Årets Dagtilbud 2018 er behandlet i samarbejde med fagudvalget for prisen.

Se videoreportage kåringen af Årets Dagtilbud 2018 ved Børne- og socialministeren her

Læs mere om Årets Dagtilbud 2018 her

Senest opdateret 19-11-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her