Vil I høre om peerstøtte i psykiatrien?

16-08-2018

Socialstyrelsen inviterer til fyraftensmøder om brug af peerstøtte i den regionale og kommunale psykiatri. Vær med og få inspiration til arbejdet med både frivillige og lønnede medarbejdere med brugerbaggrund.

Hele seks forskellige modeller for peerstøtte i psykiatrien er blevet afprøvet i 2014-18. Det er sket i tre partnerskaber mellem tre regioner, syv kommuner og en række brugerorganisationer.  Peerstøtte er støtte, der gives på baggrund af personlige erfaringer.

Nogle steder har peerstøtten været frivillig, og andre steder har der været tale om lønnede medarbejdere. Man har også gjort sig erfaringer med recovery-skoler i flere af kommunerne.

Møder i september og oktober

Projektet er nu afsluttet, og Socialstyrelsen vil i samarbejde med partnerskaberne fortælle om erfaringerne med at bruge peerstøtte i både den kommunale og den regionale psykiatri. Der inviteres derfor til tre fyraftensmøder i efteråret, hvor man kan høre nærmere om succeser og udfordringer ved at implementere peerindsatser i fx botilbud og psykiatriske sengeafsnit.

Fyraftensmøderne afholdes i samarbejde med de tre lokale partnerskaber og foregår 18. september, 4. oktober og 9. oktober i hhv. Viborg, Roskilde og Helsingør. De tre partnerskabsprojekter og Peer-Netværket Danmark vil være repræsenteret ved hvert fyraftensmøde, og på alle møderne vil man komme rundt om disse emner:

  • Lønnede peerstøtte-givere i både regionale og kommunale tilbud
  • Frivillig peerstøtte i regionale og kommunale tilbud
  • Erfaringer med recovery-skoler, herunder brug af undervisere som har personlige erfaringer med recovery
  • Sparrings- og netværksgrupper for peerstøtter
  • Rådgivning af arbejdspladser om ansættelse af peerstøtte
  • Uddannelse af peerstøtte-givere.

Fyraftensmøderne er for regionale og kommunale faglige ledere/teamledere, afdelingsledere, udviklingskonsulenter, handicapråd, bostøtteledere, afdelingssygeplejesker, ledere af frivilligcentre, relevante frivillige organisationer samt øvrige interesserede.

Læs mere om projektet om peerstøtte

Evalueringen af det samlede satspuljeinitiativ og afprøvningen af de seks modeller for brug af peerstøtte i psykiatrien forventes at være afsluttet og offentliggjort september 2018.

Der er gratis adgang til møderne.

Tilmeld dig fyraftensmødet i Viborg den 18. september

Tilmeld dig fyraftensmødet i Roskilde den 4. oktober

Tilmeld dig fyraftensmødet i Helsingør den 9. oktober

Om peerstøtte

Der findes flere definitioner af peerstøtte. Fælles for de fleste er dog, at det handler om at give og modtage hjælp baseret på respekt og gensidighed mellem mennesker, der har fælles erfaringer, fx med angst, depression, misbrug eller fysiske lidelser.

Du kan læse mere om peerstøtte på Vidensportalen

Senest opdateret 16-08-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her