Viden om indbyrdes vold i parforhold

22-08-2018

I parforhold kan begge parter udøve vold mod hinanden. Indbyrdes vold i parforhold kan være både offensiv og defensiv. Se de nye sider på Socialstyrelsen.dk med den nyeste viden om indbyrdes vold.

Når begge parter i et parforhold udsætter hinanden for vold, kan det betegnes som indbyrdes vold.

Vi kender ikke omfanget af indbyrdes vold i Danmark, men flere amerikanske studier viser, at det er den mest almindelige form for vold i nære relationer og forekommer i omkring halvdelen af tilfældene af partnervold.

Selvom vores viden på området er begrænset, er der tale om et fænomen, det er vigtigt at være opmærksom på. Socialstyrelsen har nu samlet den nyeste viden om indbyrdes vold i parforhold på Socialstyrelsen.dk under temaet ”Vold i nære relationer”.

Konteksten for volden

Den indbyrdes vold kan i nogle parforhold være udtryk for, at den ene part udøver vold, og den anden part forsvarer sig mod volden. Volden kan således være både offensiv og defensiv.

Det er derfor væsentligt at være opmærksom på konteksten, når man taler om indbyrdes vold. Hvem startede volden, hvad er omfanget, og hvad er motivationen for volden?

Amerikanske studier viser, at mænd oftere anvender mere grov vold end kvinder og selv er mindre udsat for skader. Kvinders partnervold er i mindre grad udtryk for et forsøg på at dominere og terrorisere den mandlige partner.

Viden fra amerikanske studier kan ikke nødvendigvis overføres til danske forhold.

Se siderne om indbyrdes vold

Handlingsplanen mod vold i familien

Materialet om indbyrdes vold på Socialstyrelsen.dk er etableret som led i ’Den nationale handlingsplan mod vold i familien og i nære relationer (2014)’. Handlingsplanen er tilgængelig under Ligestilling på Udenrigsministeriets hjemmeside:

Se de senere års handlingsplaner mod vold i nære relationer

Senest opdateret 23-08-2018

Kontakt

Kirstina Stenager
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her