Udbud: VISO-ydelser vedr. social udsathed

25-04-2018

VISO har konstateret et behov for specialrådgivning og udredning til svært kontaktbare, socialt udsatte voksne. Derfor kommer de VISO-ydelser, som vedrører social udsathed på voksenområdet, i udbud med udgangen af april 2018.

I VISOs arbejde har der vist sig et behov for højt specialiserede socialfaglige kompetencer til at levere specialrådgivning og udredning til svært kontaktbare, socialt udsatte voksne.

Det nye udbud med overskriften ’Social udsathed’ har følgende målgrupper:

  1. Social udsathed, psykiske vanskeligheder og en flerhed af funktionsnedsættelser
  2. Social udsathed, psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
  3. Social udsathed og tværkulturelle problematikker.

Målgrup­perne omfatter borgere fra 18 år og opefter.

Udbudsmaterialet findes udelukkede i et digitalt udbudssystem, og al aktivitet vedrørende udbuddet vil ske i dette. Alle potentielle tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret om dette udbud.

Udbuddet vedr. social udsathed annonceres ultimo april 2018 på denne side

Socialstyrelsens kontrakter med VISO-leverandører er omfattet af det såkaldte light-regime i udbudsloven. Nye kontrakter skal som følge heraf gradvist udbydes og indgås i overensstemmelse med disse regler. Leverandører, som leverer specialrådgivning og udredning for VISO, vil derfor fremover blive valgt via en udbudsproces. 

Læs mere om VISO og VISOs ydelser generelt

 

Senest opdateret 25-04-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her