Udbud: Udviklings- og evalueringsopgave til projekt om gruppebostøtteindsatser

05-02-2018

Socialstyrelsen udbyder en udviklings- og evalueringsopgave i forbindelse med gennemførelsen af et projekt om gruppebostøtteindsatser. Projektet er en del af udviklings- og investeringsprogrammet UIP. Tilbudsfristen er mandag den 5. marts 2018.

Socialstyrelsen gennemfører et projekt om gruppebostøtteindsatser. Formålet er at videreudvikle, beskrive og pilotteste fem lovende indsatser, der skal fremme social inklusion af borgere over 18 år, som har sociale problemer eller psykiske funktionsnedsættelser, og som modtager socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85. Projektet er en del af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP). I forbindelse med projektet udbydes en udviklings- og evalueringsopgave.

Den udbudte opgave

Tilbudsgiver skal løse følgende 6 delopgaver:

  • Udarbejde og løbende justere indsatsbeskrivelser af de fem gruppebostøtteindsatser.
  • Designe, planlægge og gennemføre et videreudviklingsforløb.
  • Designe, planlægge og gennemføre undervisning af fagprofessionelle i registrering og anvendelse af dokumentation på borgerniveau.
  • Designe, planlægge og gennemføre et forløb, der understøtter kommunernes kapacitet til at implementere og fortsat forbedre de videreudviklede indsatser.
  • Designe, planlægge og gennemføre først en formativ evaluering og derefter en summativ evaluering af indsatsernes virkning, implementering og økonomi.
  • Udarbejde et indsatskatalog over de gruppebostøtteindsatser, som viser sig at have potentiale til at blive afprøvet i andre kommuner.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Der er tale om et omvendt udbud, hvor beløbsrammen er fastsat til 2,6 millioner ekskl. moms (3,25 millioner kr. inkl. moms).

Opgaven skal løses i perioden fra senest 1. maj 2018 til 31. december 2020.

Frist for indgivelse af tilbud er mandag den 5. marts kl. 8:00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

 

 

 

Senest opdateret 05-02-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her