Udbud: Udvikling og implementering af opstartsforløb til plejefamilier

13-06-2018

Støtten til plejefamilier i den første tid af en anbringelse skal styrkes, så det sikres, at børn og plejefamilier kommer godt fra start. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle og implementere et tæt støttet opstartsforløb til plejefamilier. Tilbudsfristen er den 14. august 2018.

I satspuljeaftalen for 2018-2021 besluttede satspuljepartierne at iværksætte et løft af plejefamilieområdet, som skal sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelserne, så børnene får den indsats, de har brug for. På den baggrund besluttede partierne at igangsætte initiativet ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn. I forlængelse af aftalen forventes det, at det fremadrettet bliver et lovkrav, at kommuner skal give plejefamilier en intensiv støtte i begyndelsen af en ny anbringelse.  

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at udvikle og implementere et sådant tæt støttet opstartsforløb, som stilles til rådighed for kommunerne. Formålet er at forebygge sammenbrud i anbringelsen og sikre, at plejefamilier og børn får de bedste forudsætninger for en vellykket start på anbringelsen og tiden herefter. Opstartsforløbet skal forankres via udvikling og drift af et kompetencekursus til de medarbejdere, der skal forestå forløbet.   

Udviklingen af opstartsforløbet skal bidrage til implementeringen af den kommende lovgivning og vil på den måde sætte retning for, hvordan kommuner fremadrettet giver støtte, vejledning og efteruddannelse til plejefamilier.

Den udbudte opgave

Tilbudsgiver skal løse følgende 3 delopgaver, som skal udføres i tæt sammenhæng:

  • Delopgave 1: Udvikling af koncept for et tæt støttet opstartsforløb målrettet plejefamilier samt tilhørende undervisningsmateriale- og vejledning.
  • Delopgave 2: Udvikling af kompetencekursus målrettet kommunale medarbejdere på familieplejeområdet eller private aktører, som kommunerne anvender til efteruddannelse af plejefamilier, og som skal undervise i opstartsforløbet.
  • Delopgave 3: Afholdelse og drift af kompetencekurset samt løbende kvalitetssikring, tilpasning og opdatering af såvel konceptet for det tæt støttede opstartsforløb og tilhørende materiale samt kompetencekurset.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et light-udbud med mulighed for forhandling.

Beløbsrammen er fastsat til 5,9 mio. kr. ekskl. moms. Derudover indeholder opgaven en option på yderligere 2 mio. kr. ekskl. moms. Optionen indebærer fortsat justering og drift af opstartsforløb og kompetencekursus i en 4-årig periode efter projektets udløb, i perioden 2022-2025.

Projektperioden løber fra oktober 2018 til december 2021.

Frist for indgivelse af tilbud er tirsdag den 14. august kl. 12.00.

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt i Mercells digitale udbudssystem:

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet i udbudssystemet

For at få adgang til udbudsmaterialet, afgive tilbud og stille spørgsmål til udbudsmaterialet skal man oprettes som bruger i systemet. Oprettelse i systemet er gratis og medfører ikke pligt til at afgive tilbud.

Informationsmøde om udbuddet
Socialstyrelsen afholder et informationsmøde, hvor potentielle tilbudsgivere har mulighed for at stille uddybende spørgsmål til opgaven. Informationsmødet afholdes den 26. juni kl. 10.00 til 12.

Tilmelding og flere oplysninger om informationsmødet 26. juni

 

Senest opdateret 13-06-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her