Udbud: Implementeringsstøtte og evaluering af samarbejdsmodeller mellem anbringelsessteder

17-08-2018

Der skal udvikles modeller for samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at yde implementeringsstøtte til de deltagende kommuner og evaluere samarbejdsmodellerne.

Et nyt initiativ skal understøtte samarbejder mellem anbringelsessteder. Formålet er, at plejefamilier med behandlingskrævende plejebørn får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner fra døgninstitutioner og/eller opholdssteder.

I projektet skal der udvikles modeller for et sådant samarbejde. Det forventes, at 4-5 kommuner vil modtage midler fra den udmeldte ansøgningspulje til etablering af samarbejdsmodellerne.

I projektperioden skal samarbejdsmodellerne modnes og kvalificeres. Der skal indsamles viden om gode modeller for samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder, der kan give inspiration til andre kommuner.

Socialstyrelsen udbyder nu opgaven med at yde implementeringsstøtte til projektkommunerne og evaluere samarbejdsmodellerne.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af de to sammenhængende delopgaver:

  • Delopgave 1: Yde støtte til implementering af samarbejdsmodeller i kommunerne, herunder bidrage til løbende og varigt implementeringsfokus samt kvalificering og justering af de samarbejdsmodeller, som skal modnes i projektperioden.

  • Delopgave 2: Evaluere samarbejdsmodellerne, herunder samle op på væsentlige implementeringserfaringer, projektets foreløbige resultater og de økonomiske omkostninger ved etablering af samarbejdsmodellerne. 

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et EU-udbud med mulighed for forhandling. Der vil blive prækvalificeret tre ansøgere, som Socialstyrelsen efterfølgende kan indkalde til forhandlingsmøder.

Beløbsrammen er på i alt 3.400.000 kr. eksklusive moms

Projektperioden løber fra januar 2019 til december 2021.

Fristen for at afgive ansøgning om prækvalifikation er den 13. september 2018 kl. 12.00.

Forventet frist for indsendelse af det indledende tilbud er den 17. oktober 2018 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

Informationsmøde om udbuddet

Socialstyrelsen afholder et informationsmøde, hvor potentielle tilbudsgivere har mulighed for at stille uddybende spørgsmål til opgaven. Mødet afholdes den 28. august kl. 10.00 til 12.00.

Tilmeld dig informationsmødet  

Senest opdateret 17-08-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her