Udbud: Evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC

19-02-2018

Socialstyrelsen udbyder en evalueringsopgave i forbindelse med den danske afprøvning af behandlingsprogrammet MultifunC. Tilbudsfristen er mandag den 19. marts 2018.

MultifunC er et intensivt behandlingsprogram for unge i alderen 14-18 år, som er i meget svære adfærdsvanskeligheder, har et højt risikoniveau for at begå (yderligere) kriminalitet, og som typisk står overfor en anbringelse.

Programmet er udviklet i Norge. I forbindelse med den danske afprøvning udbyder Socialstyrelsen opgaven med at evaluere de fremadrettede resultater af behandlingen på institutionen MultifunC Midtjylland.

Den udbudte opgave         

Tilbudsgiver skal konkret løse følgende 3 delopgaver:

  • En effektmåling af den unges risikoniveau for kriminalitet efter MultifunC-behandling
  • En kvalitativ undersøgelse af, hvordan MultifunC-behandling opleves af de involverede parter
  • En økonomisk analyse af omkostningerne ved et MultifunC-forløb.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt EU-udbud.

Der er tale om et åbent udbud, hvor der ikke på forhånd er fastsat en beløbsramme.

Opgaven skal løses i perioden fra senest 1. juni 2018 til 1. juni 2022.

Frist for indgivelse af tilbud er mandag den 19. marts kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

Senest opdateret 19-02-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her