Trivsel og tryghed på botilbud

20-09-2018

Socialstyrelsen afholder fire nye arrangementer i november/december 2018 om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på sociale tilbud. Vær med én af dagene og hør om, hvordan fokus på trivsel og tryghed kan reducere risikoen for voldsomme episoder.

Socialstyrelsen offentliggjorde i december 2017 ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse” og afholdt i forlængelse heraf en række udsolgte arrangementer om trivsel, tryghed og forebyggelse af voldsomme episoder med udgangspunkt i de nye retningslinjer.

Nu er der igen mulighed for at høre om voldsforebyggelse med afsæt i de nationale retningslinjer, da Socialstyrelsen inviterer til fire nye arrangementer om trivsel og tryghed på sociale tilbud.

Formålet med de nationale retningslinjer er at fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere, og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder. Ud over det socialfaglige perspektiv beskriver retningslinjerne også nogle af de relevante krav i arbejdsmiljølovgivningen.

Se udgivelsen: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Retningslinjer, metoder og indsatsforløb

Socialstyrelsen inviterer til en temadag og tre temamøder. Til alle fire arrangementer vil du blive præsenteret for de nationale retningslinjer og for metoder og tilgange, som har vist sig virksomme i det voldsforebyggende arbejde.

Du vil også høre om, hvordan I kan søge et indsatsforløb, hvor I arbejder konkret med at styrke trivslen og trygheden for både borgere og medarbejdere på jeres tilbud.

Temadagen har desuden fokus på erfaringer fra praksis med at nedbringe voldsomme episoder gennem fokus på tryghed og trivsel.

Arrangementerne foregår i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingen foregår via SUS’ hjemmeside, hvor du også kan se det fulde program for arrangementerne.

Arrangementerne holdes på følgende steder og tidspunkter:

Temadag – heldagsarrangement

Fredericia: Torsdag 22. november 2018 kl. 10.00-15.30
Pris: 280 kr. Tilmeldingsfrist: 1. november 2018
Se program og tilmelding for temadag i Fredericia 22. november

Tre temamøder – halvdagsarrangementer

Odense: Mandag 5. november 2018 kl. 13.00-16.00
Pris: 150 kr. Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2018
Se program og tilmelding for temamøde i Odense den 5. november 

Århus: Mandag 19. november 2018 kl. 13.00-16.00
Pris: 150 kr. Tilmeldingsfrist: 29. oktober 2018
Se program og tilmelding for temamøde i Aarhus 19. november

København: Onsdag 5. december 2018 kl. 13.00-16.00
Pris: 150 kr. Tilmeldingsfrist: 14. november 2018
Se program og tilmelding for temamøde i København 5. december

Senest opdateret 20-09-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her