Trivsel og tryghed på botilbud

03-04-2018

Socialstyrelsen afholder tre temadage i maj om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på sociale tilbud. Vær med én af dagene og hør om, hvordan fokus på trivsel og tryghed kan reducere risikoen for voldsomme episoder.

Ved årsskiftet offentliggjorde Socialstyrelsen ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.”

Formålet med retningslinjerne er at fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder. Ud over det socialfaglige perspektiv beskriver retningslinjerne også nogle af de relevante krav i arbejdsmiljølovgivningen.

”Vold som udtryksform” og nationale retningslinjer

Nu inviterer Socialstyrelsen til tre temadage om de nationale retningslinjer. Her vil Socialt Udviklingscenter SUS fortælle om erfaringer fra initiativet ”Vold som Udtryksform” med at forebygge vold og trusler på arbejdspladser, og Socialstyrelsen introducerer retningslinjerne.

Se udgivelsen: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Virksomme metoder og værktøjer

På temadagene er der desuden mulighed for at høre nærmere om nogle af de metoder og værktøjer, som har vist sig virksomme i indsatsen med at forebygge voldsomme episoder. Man kan vælge mellem 3 foredrag:

  • Mestringsskema i kombination med screeningsredskabet BCV
  • Recovery og psykosocial rehabilitering i et konflikts- og voldsforebyggelsesperspektiv
  • FIT - Feedback Informed Treatment

Dagen afsluttes med en orientering om, hvordan man kan få støtte til at implementere retningslinjerne lokalt.

De tre temadage har samme indhold, så man kan deltage der, hvor tid og sted passer bedst.

Temadagene arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Praktiske oplysninger

Dagene holdes 3. maj i Kolding, 8. maj i Odense og 31. maj i København, alle steder kl. 9.30-15.30.

Det koster 250 kr. at deltage, og der er tilmeldingsfrist d. 25. april.

Tilmeldingen foregår via SUS’ hjemmeside, hvor du også kan se det fulde program:

 

Senest opdateret 03-04-2018

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her