Temadag om social stofmisbrugsbehandling

04-09-2018

Socialstyrelsen har understøttet implementeringen af de nationale retningslinjer i en række kommuner På to temadage tager vi afsæt i erfaringerne og sætter fokus på, hvordan retningslinjerne kan anvendes som grundlag for kvalitetsudvikling af praksis. Der vil også være plads til erfaringsudveksling.

Socialstyrelsen udgav i foråret 2016 "Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling." En del kommuner har implementeret retningslinjerne, og flere er på vej.

Nu inviterer Socialstyrelsen til to temadage, hvor der orienteres om foreløbige resultater og centrale temaer på tværs af udviklingsforløbene i kommuner. Vi sætter fokus på, hvordan retningslinjerne kan anvendes i praksis og hører om de erfaringer, der allerede er gjort. Programmet vil bestå af en blanding af oplæg, drøftelser ved borde og fælles drøftelser.

Temadagene er arrangeret i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Stoffagligt Forum (under FLOR, Foreningen af Ledere af Offentlige Rusmiddelcentre). Dagene afholdes i Vejle 30. oktober og i København 1. november. De har samme indhold, så man kan deltage der, hvor det passer bedst ind i kalender og geografi.

Om de nationale retningslinjer

De nationale retningslinjer giver et fælles grundlag for kommunernes kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den sociale stofmisbrugsbehandling, så indsatsen i højere grad bygger på forskning og gode erfaringer fra praksis.

Retningslinjerne skal desuden understøtte en helhedsorienteret og koordineret stofmisbrugsbehandling, der har fokus på recovery og rehabilitering.

Praktiske informationer om temadagene

Målgruppen for dagene er centerledere, afdelingsledere, faglige ledere og faglige koordinatorer og evt. andre der står for at implementere faglige tiltag i stofmisbrugsbehandlingen.

Sidste frist for tilmeldingen er d. 12. oktober. Det er gratis at deltage.

Temadagen i Vejle 30. okt. - tilmelding og yderligere info, herunder program

Temadagen i København 1. nov. – tilmelding og yderligere info, herunder program

I samarbejde med kommuner har Socialstyrelsen udviklet en række redskaber og vejledninger, der gør det nemmere at implementere de nationale retningslinjer i den lokale praksis.

Du kan læse mere om redskaberne og vejledningerne her

Senest opdateret 05-09-2018

Kontakt

Dorte Venø Jakobsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her