Temadag om medborgerskab og kriminalitetstruede unge

22-01-2018

Socialstyrelsen inviterer til temadag torsdag den 15. marts for fagpersoner, der arbejder med unge i en ungdomssanktion. Temadagen sætter fokus på forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljøer, og hvordan man kan støtte alvorligt kriminalitetstruede unge i at opnå medborgerskab.

I de senere år er der kommet et øget fokus på vigtigheden af at støtte kriminalitetstruede unge i at opnå medborgerskab, så de vælger en anden vej end kriminaliteten.

Begrebet om medborgerskab handler om det forhold, en person har til det land, han eller hun bor i, og hvordan personen oplever sin plads i samfundet og sit forhold til andre mennesker. Medborgerskab sætter spot på rettigheder og pligter, ansvar og deltagelse og kan vendes til modborgerskab, når mennesker skubbes ud eller vender ryggen til fællesskabet.

Temadagens indhold

Temadagen vil blandt andet byde på oplæg om metoden ’En vej ind’, som forebygger, at kriminalitetstruede unge rekrutteres til rocker- og bandegrupperinger ved at støtte dem i at opnå medborgerskab og komme i gang med uddannelse eller beskæftigelse.

Socialstyrelsen igangsatte i 2016 en afprøvning af ’En vej ind’ i Halsnæs, Odense og Ålborg Kommuner, og på temadagen vil vi høre om Odense Kommunes erfaringer med metoden. Der vil desuden være et oplæg af Aydin Soei, som er sociolog og forfatter til flere bøger og artikler om unge i udsatte boligområder. Soei vil i sit oplægge komme med bud på, hvordan vi vender modborgerskab til medborgerskab, og hvorfor vi skal passe på med at fokusere ensidigt på negativ social arv, når det gælder unge mænd, der føler sig som modborgere i samfundet, og som risikerer at fylde op i kriminalitets- og ledighedsstatistikker.

Praktiske oplysninger

Det er gratis at deltage i temadagen. Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet med det forbehold, at uddannede koordinatorer prioriteres. Der er plads til maksimalt 70 personer. Tilmeldingsfristen er den 1. marts.

Tilmelding og yderligere oplysninger om program m.v.

Senest opdateret 22-01-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her