Temadag: Metoden ’En vej ind’ for unge med alvorlige kriminalitetsproblemer

18-04-2018

Socialstyrelsen inviterer til en temadag om metoden ’En vej ind’ torsdag den 7. juni. Metoden hjælper alvorligt kriminalitetstruede unge ind i samfundet ved at støtte dem i at opnå medborgerskab. Kom og hør om tre kommuners erfaringer med metoden.

Som led i bekæmpelsen og forebyggelsen af bandekriminalitet igangsatte Socialstyrelsen i 2016 et projekt om afprøvning af metoden ’En vej ind’. Nu inviteres til en temadag, hvor man kan høre om resultaterne og erfaringerne og få inspiration til arbejdet med alvorligt kriminalitetstruede unge.

Formålet med afprøvningen af metoden ’En vej ind’ har været at få mere viden om virksomme indsatser overfor målgruppen i en dansk kontekst. ’En vej ind’ er oprindeligt udviklet i Ishøj Kommune, men er i forbindelse med projektet også blevet afprøvet i Halsnæs, Odense og Aalborg kommuner.

Metoden har som overordnet formål at støtte alvorligt kriminalitetstruede unge i at opnå medborgerskab og komme i uddannelse eller beskæftigelse. Den består af et fire måneder langt intensivt gruppeforløb, der er struktureret efter et fast skema. Et af de centrale elementer i forløbet er mentorstøtte.

Temadagens indhold

Temadagen vil blandt andet byde på et oplæg af konsulent Anders Nørbæk fra Defactum, som har ydet implementeringsstøtte til de tre projektkommuner. Anders Nørbæk vil præsentere metoden ’En vej ind’, herunder formål, målgruppe og aktiviteter.

Oxford Research har evalueret ’En vej ind’ i projektperioden, og konsulent derfra, Matin Bæksgaard Jacobsen, vil holde et oplæg om resultaterne med fokus på de unges progression.

Der vil desuden være tre tematiserede drøftelsesrunder om erfaringerne med metoden fra praksis. Her fortæller mentorer fra de tre projektkommuner om at sammensætte hold til forløbet i ’En vej ind’ og om koordination og helhedsorienteret tilgang som vigtige elementer i arbejdet med de unge.

Praktiske oplysninger

Temadagen henvender sig til ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med unge med kriminel adfærd.

Temadagen afholdes i Socialstyrelsens lokaler i Odense den 7. maj kl. 9.00-15.00. Det er gratis at deltage.

Tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. Der er plads til maksimalt 50 personer. Tilmeldingsfristen er d. 28. maj.

Program og tilmelding til temadag 7. maj 2018 om 'En vej ind'

Senest opdateret 18-04-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her