Temadag: De nye voksenbestemmelser i serviceloven

04-04-2018

Hør om de nye voksenbestemmelser og forskellige kommuners konkrete erfaringer på området. Taskforce – Handicap inviterer til temadag den 22. maj i Vejle og igen den 23. maj i København. Se programmet for de to dage.

Taskforce – Handicap afholder regionale temadage den 22. maj i Vejle og den 23. maj i København. Temaet er de nye voksenbestemmelser, der trådte i kraft 1. januar 2018, og deres betydning for sagsbehandlingen på handicapområdet.

Temadagen er for dig, der er kommunal myndighedsleder, faglig koordinator eller udviklingskonsulent på myndighedsområdet. Deltagelse er gratis, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet. Der kan maksimalt være to deltagere pr. kommune.

Temadagen i Vejle og i København har samme indhold. Der vil udover præsentationer fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen også være oplæg med konkrete erfaringer fra tre forskellige kommuner.

Her kan du se programmet og tilmelde dig en af dagene

Der er tilmeldingsfrist 15. maj, og det er gratis at deltage.

Om Taskforce – Handicap

Taskforce – Handicap afholder to gange om året regionale temadage for kommunerne, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandlingen på handicapområdet. Taskforcen tilbyder også korte formidlings- og læringsforløb og lange analyse- og udviklingsforløb.

Læs mere om Taskforce – Handicaps tilbud til kommunerne

Nyheden er opdateret 1. maj med oplysning om program mv.

Senest opdateret 01-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her