Styrk opsporingen af mistrivsel hos småbørn

20-04-2018

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing og håndtering af mistrivsel hos børn i sundhedspleje og dagtilbud. Der tilbydes ét forløb med opstart i august 2018 og to forløb med opstart primo 2019. Ansøgningsfrist: 4. juni 2018.

Kommunerne kan nu ansøge Socialstyrelsen om et rådgivningsforløb om opsporing og håndtering af mistrivsel hos små børn, der er i alderen 0-6 år og er i dagtilbud og sundhedspleje.

Formålet med rådgivningen er at understøtte, at fagpersoner reagerer sikkert og rettidigt på bekymringer om børn, som er i (begyndende) mistrivsel eller i risiko for overgreb.

Rådgivningen har fokus på, hvordan den faglige ledelse i sundhedspleje og dagtilbud kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet med tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel. Et vigtigt element i rådgivningen er, hvordan man kan styrke det tværgående samarbejde mellem almen- og socialområdet, når der er bekymring for et barn, herunder samarbejdet om underretninger.

Udbytte af forløbet

Rådgivningen tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og nuværende praksis. Forløbet vil bestå af minianalyse, faglige udviklingsaktiviteter, opfølgning og anbefalinger til det videre arbejde. Som led i forløbet inddrages bl.a. samarbejdet med forældre og øvrige aktører fra fx myndighedsområdet og PPR. Kommunerne kan via rådgivningen få:

  • Øget indsigt i egen praksis vedr. tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6 årige børn.
  • Viden om centrale elementer og konkrete faglige redskaber, der kan styrke tidlig opsporing i sundhedspleje og dagtilbud.
  • Fokus på, hvordan faglige og pædagogiske ledere i sundhedspleje og dagtilbud kan understøtte en god faglig praksis på området
  • Støtte til formalisering af handlespor, herunder underretninger og tværfagligt samarbejde vedr. tidlig opsporing i sundhedspleje og dagtilbud.

Praktiske oplysninger

Det samlede rådgivningsforløb vil bestå af fire rådgivningsdage over en periode på seks måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Der tilbydes ét rådgivningsforløb med opstart i august 2018 og to med opstart primo 2019. Forløbet i 2018 er et pilotforløb, hvor kommunen inviteres til samarbejde om udvikling og kvalificering af Socialstyrelsens rådgivningskoncept. Kommunen kan i forbindelse med ansøgningen angive, hvilket forløb der foretrækkes.

Der er ansøgningsfrist til alle tre forløb den 4. juni 2018.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge et rådgivningsforløb

Læs om generelt om projektet om tidlig opsporing

 

Senest opdateret 20-04-2018

Kontakt

Anette Hammershøi
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her