Styrk inddragelsen af børn og unge i egen sag

10-10-2018

Socialstyrelsen og Børns Vilkår tilbyder gratis rådgivning og kompetenceudvikling til kommuner, der ønsker at styrke inddragelsen af barnet eller den unges perspektiv i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af områder. Ansøgningsfrist: 1. december 2018.

Børns Vilkår og Socialstyrelsen tilbyder gratis, intensive rådgivningsforløb til kommuner. Rådgivningsforløbene har til formål at styrke inddragelsen af barnet eller den unge, familie og netværk i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af almen-, myndigheds- og udførerområdet.

Der kan aktuelt søges om at indgå i et rådgivningsforløb af ca.12 måneders varighed med opstart januar 2019.

Indhold og udbytte af forløbet

Rådgivningsforløbet indeholder målrettet strategisk og faglig rådgivning, der er tilpasset kommunen, samt kompetenceudvikling. Yderligere tilbydes løbende sparring på implementering og forankring af udviklingstiltag.

Rådgivningen sætter fokus på:

  • Styringsgrundlag
  • Organisatorisk rammesætning
  • Faglig ledelse
  • Metoder til systematisk og kvalificeret inddragelse af barnets perspektiv.

Rådgivningen baseres på en minianalyse af kommunens grundlag for at kvalitetsudvikle den kommunale praksis for inddragelse af barnet eller den unge, familie og netværk. Rådgivningen retter sig mod chefer, ledere og faglige nøglepersoner på almen-, myndigheds- og udførerområdet.

Kompetenceudviklingen er målrettet myndighedssagsbehandlere og relevante ledere. Kompetenceudviklingen fokuserer gennem praksisnær træning og feedback på at styrke deltagernes kompetencer i at forberede og afholde samtaler med børn og unge.

Rådgivningsforløbet bidrager til, at deltagende kommuner får øget indsigt i egen praksis for inddragelse samt viden og redskaber til kvalitetsudvikling af den.

Praktiske oplysninger

Rådgivningsforløbet begynder januar 2019 og afsluttes november 2019.

Der er ansøgningsfrist d. 1. december 2018 kl. 12.

Se projektbeskrivelsen og få adgang til ansøgningsmaterialet

Senest opdateret 10-10-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her