Styrk inddragelsen af børn og unge i den kommunale sagsbehandling

04-06-2018

Socialstyrelsen og Børns Vilkår tilbyder gratis rådgivning og kompetenceudvikling til kommuner, der ønsker at styrke inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen. Der kan nu søges om et pilotforløb med opstart ultimo august 2018. Ansøgningsfrist: 15. august 2018.

Børns Vilkår og Socialstyrelsen tilbyder gratis intensive rådgivningsforløb til kommuner. Rådgivningsforløbene har til formål at styrke inddragelsen af børn og unge i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af områder i forbindelse med børnesager.

Der kan aktuelt søges om at indgå i et pilotforløb af 16 måneders varighed, hvor I som kommune inviteres til at være med til at udvikle og kvalificere konceptet for rådgivningsforløbet. Senere vil det være muligt at søge om et almindeligt rådgivningsforløb.

Indhold af forløbet

Pilotforløbet indeholder målrettet strategisk og faglig rådgivning, der er tilpasset kommunen. Undervejs sættes der fokus på:

  • Styringsgrundlag
  • Organisatorisk rammesætning
  • Faglig ledelse
  • Metoder til systematisk og kvalificeret inddragelse af barnets perspektiv.

Rådgivningen baseres på en minianalyse af kommunens grundlag for at arbejde med børneinddragelse og retter sig mod chefer, ledere og faglige nøglepersoner på det specialiserede børne- og ungeområde, primært myndighedsområdet.

Pilotforløbet indeholder desuden kompetenceudvikling målrettet myndighedssagsbehandlere og relevante ledere. Kompetenceudviklingen fokuserer gennem praksisnær træning og feedback på at styrke deltagernes faglige kompetencer til at forberede og afholde samtaler med børn og unge.

Yderligere tilbydes løbende sparring på implementering og forankring af udviklingsaktiviteter.

Udbytte af forløbet

Rådgivningen bidrager til:

  • Målrettet kvalitetsudvikling af jeres faglige praksis i relation til børneinddragelse i sagsbehandlingen
  • Målrettet strategisk og organisatorisk kvalitetsudvikling af praksis omkring børneinddragelse
  • Øget indsigt i egen praksis og udviklingsmuligheder i arbejdet med inddragelse af barnets perspektiv i myndighedssagsbehandlingen og det tværfaglige samarbejde i forbindelse med børnesager

Praktiske oplysninger

Pilotforløbet starter ultimo august 2018 og afsluttes ultimo november 2019.

Der er ansøgningsfrist d. 15. august 2018 kl. 12.

I slutningen af året kan der ansøges om et almindeligt rådgivningsforløb med opstart i foråret 2019.

Se projektsiden og få adgang til ansøgningsmaterialet

 

Senest opdateret 04-06-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her