Styrk faglighed og perspektiv på børne- og ungeområdet med en diplomuddannelse

29-05-2018

Den sociale diplomuddannelse på børne- og ungeområdet giver fagprofessionelle et målrettet kompetenceløft til arbejdet med udsatte børn og unge. Tilmeld dig nu og start på uddannelsen i efteråret 2018 med deltagertilskud fra Socialstyrelsen.

Vil du som fagprofessionel styrke din viden og få nye perspektiver på egen praksis? Så kan den sociale diplomuddannelse på børne- og ungeområdet være en udbytterig mulighed.

På diplomuddannelsen får fagprofessionelle specialiseret viden og kommer til at arbejde med at styrke en reflekteret og analytisk tilgang til arbejdet med udsatte børn og unge. Uddannelsen giver indblik i teori, metoder og redskaber på børne- og ungeområdet. Den underbygger samtidig det tværprofessionelle samarbejde ved at sætte fokus på aktuelle temaer som tidlig, forbyggende indsats og inddragelse af børn, unge og netværk.

Hvis uddannelsen tages med tilskud fra Socialstyrelsen, følger den studerende det samme hold igennem hele forløbet og får dermed et godt kendskab til andre fagprofessionelles praksis.

Diplomuddannelsen har et markant fokus på at sikre, at det tillærte bruges i hverdagen. Derfor opstilles der for den enkelte studerende konkrete mål for både læringen og for, hvordan det tillærte omsættes i praksis.

Uddannelsen er målrettet både myndighedssagsbehandlere, udfører på området for udsatte børn og unge og lærere, pædagoger samt sundhedsmedarbejdere, som samarbejder med myndighedssagsbehandlere om udsatte børn og unge.

Uddannelsesform og tilskud

Uddannelsen er treårig på deltid og består af seks moduler. Modulerne består af syv til otte undervisningsdage samt forberedelse, opgaveskrivning, vejledning og eksaminer.

Med tilskud fra Socialstyrelsen koster den samlede uddannelse 15.000 kr. per deltager.

Mere information om uddannelsesforløb, tilskud m.v.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig nu og starte på et regionalt uddannelsesforløb i efteråret 2018. Uddannelsen udbydes af fem professionshøjskoler rundt omkring i landet. Du kan læse mere om tilmelding og finde anden relevant information på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider:

Socialstyrelsens øvrige uddannelsestilbud

Socialstyrelsen tilbyder også en masteruddannelse i udsatte børn og unge med hold i enten Aalborg eller København. Masteruddannelsen har fokus på det kommunale ansvar på børne- og ungeområdet, viden om udsatte børn og unge, lovgivningen på området samt på styring, faglig ledelse og udvikling af praksis.

Læs om masteruddannelse i udsatte børn og unge

Socialstyrelsen tilbyder desuden en lang række forskellige kurser i regi af Børnekataloget med fokus på aktuelt bedste viden. Der tilbydes kurser om bl.a. praksis, lovgivning, udviklingsinitiativer og anvendelsen af konkrete metoder på børne- og ungeområdet. 

Læs om Børnekataloget og de mange kursusmuligheder

Senest opdateret 29-05-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her