Stor tilfredshed med VISOs rådgivning om adoption uden samtykke

14-12-2018

Adoption uden samtykke er et kompliceret felt, og VISO tilbyder derfor rådgivning til kommunerne om området. En ny undersøgelse viser, at kommunerne er meget tilfredse med VISOs indsats og også har input til det fortsatte arbejde.

Adoption uden samtykke er et alvorligt indgreb, som kommunen skal forholde sig til, når det vurderes, at forældrene varigt er ude af stand til at tage vare på deres barn.  Det er et kompliceret felt, som vedrører flere lovområder og involverer mange aktører, og da der fortsat kun er få sager på området, kan sagsbehandlere opleve at mangle viden og erfaring.

VISO har derfor siden 2015 haft en særlig forpligtelse til at yde gratis rådgivning til kommuner i sager om adoption uden samtykke. Det kan fx være i form af generel viden om området, herunder om den relevante lovgivning. VISO kan også yde vejledende rådgivning i de indledende drøftelser forud for en evt. indstilling om adoption uden samtykke eller give sparring i forhold til udarbejdelse af psykologiske undersøgelser i sådanne sager.

Styrker kommunernes faglighed

For at sikre, at VISO dækker kommunernes rådgivningsbehov, har Socialstyrelsen bedt forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM om at stå for en videns- og erfaringsopsamling af VISOs indsats på området. Undersøgelsen baserer sig på en systematisk gennemgang af journaloplysninger i 20 udvalgte VISO-rådgivningsforløb samt interview med et stort antal ledere og medarbejdere fra 29 af landets 98 kommuner.

Et stort flertal af interviewpersonerne vurderer, at enkeltsagsrådgivningen har understøttet arbejdet med de konkrete sager, og at den generelt har styrket kommunens forudsætninger for at arbejde med adoptionsformen.  Kommunerne oplever også, at rådgivningen har ført til specifik og generel faglig udvikling.

Undersøgelsen ser også på kommunernes udbytte af de temadage, der tilbydes. Her er tilbagemeldingen fra alle kommuner, at VISOs rådgivning har svaret til forventningerne. Flertallet vurderer, at rådgivningen har styrket de lokale forudsætninger for at arbejde med adoptionsformen.

Interviewpersonerne har en række forslag til den videre udvikling af VISOs rådgivning, bl.a. øget fokus på praksisnær sparring med andre kommuner, adgang til uddybet viden om konkrete sagsforløb, øget kontinuerlighed i dialogen med VISO og et styrket bidrag fra Ankestyrelsen og Statsforvaltningen. Der er også bud på helt nye støtte‑ og rådgivningsformer på området i form af tværkommunale netværk og understøttelse af bestilling af psykologundersøgelser.

Hvis du vil vide mere

Hovedrapporten beskriver bl.a. selve rådgivningstilbuddet og kommunernes udbytte, de typiske sager, udfordringerne på området og anbefalingerne til det videre arbejde.

Bilagsrapporten fortæller mere detaljeret om rådgivningen, udfolder kommunernes kontekstbetingelser for at arbejde med adoption uden samtykke og uddyber, hvad der kendetegner de børn og forældre, hvor kommunerne overvejer adoption uden samtykke.

Rapporterne suppleres af en folder med gode råd til de kommunale medarbejdere, der i deres daglige arbejde beskæftiger sig med området og eventuelt gør sig tanker om at anvende VISOs rådgivningstilbud.

Hent rapporterne og folderen om adoption uden samtykke

Senest opdateret 14-12-2018

Kontakt

Dea Thomsen
Projektleder

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her