Støtte til implementering af ny metode til rusmiddelbehandling af unge

27-11-2018

Socialstyrelsen tilbyder kompetenceudvikling og støtte til implementering af MOVE, der er en ny metode til behandling af problemer med rusmidler. MOVE har vist bemærkelsesværdigt gode resultater hos unge, som er i ambulant stofmisbrugsbehandling, og derfor bliver metoden udbredt til endnu flere kommuner i 2019.

MOVE-metoden har vist gode resultater i den individuelle, ambulante behandling af unge i alderen 15 til 25 år med et behandlingskrævende rusmiddelbrug. Socialstyrelsen understøtter derfor udbredelsen af MOVE og tilbyder kompetenceudvikling til de kommuner, der ønsker at arbejde med metoden. Derudover tilbydes et toårigt rådgivningsforløb med støtte til at implementere metoden i den kommunale drift.

Alle kommuner får mulighed for at søge om deltagelse i udbredelsesinitiativet, som får ansøgningsfrist i 1. og 3. kvartal 2019. De præcise datoer meldes ud i starten af det nye år, hvor ansøgningsmaterialet også vil være tilgængeligt på Socialstyrelsen.dk. 12- 15 kommuner vil have mulighed for at få støtte.

Hvad er MOVE?

MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) er den mest effektive af fire indsatser, som blev afprøvet i forbindelse med ”Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet” (2014-18).

Basis i indsatsen er en kombination af Den motiverende samtale og Kognitiv adfærdsterapi i metodestringent og manualbaseret form. Samtaleteknikkerne supplereres med en række strukturelle behandlingselementer som opfølgende behandling, gavekort for fremmøde, sms-påmindelser om behandlingssamtaler, skriftlige statusbreve og behandlingsplaner, hvor behandlingsmål formuleres sammen med den unge.

MOVE er desuden en tidsafgrænset og struktureret behandling, hvor der bl.a. arbejdes med systematisk udredning, faste dagsordner og hjemmeopgaver.

MOVE-metoden bidrager til at fastholde de unge i behandling, og 50 procent af de unge er stoffrie ni måneder efter indskrivning. Til sammenligning viser studier, at det gælder ca. 37 procent af de unge i anden behandling. Metoden øger desuden de unges trivsel og uddannelsesaktiviteter. De unge har også færre opmærksomhedsproblemer og begår mindre kriminalitet.

Se evalueringen: "Behandling af unge der misbruger stoffer"

En beregning i Den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) viser, at MOVE-metoden er økonomisk rentabel. Samfundsøkonomisk udgør den samlede nettogevinst for MOVE-behandlingen 62.342 kr. pr. borger, mens nettogevinsten forbundet med kommunal standardbehandling udgør 47.200 kr. pr. borger.  

Se SØM-beregning af metoden MOVE (MI/KAT-GO)

Hvis I vil vide mere

Udbredelsen af MOVE er en del af Udviklings- og Investeringsprogrammet (UIP) under Socialstyrelsen.   

Læs om Udviklings- og Investeringsprogrammet på Børne- og Socialministeriets hjemmeside

I begyndelsen af 2019 udgiver Socialstyrelsen yderligere materialer om MOVE. Her offentliggøres både en evaluering af implementeringen og en ny evaluering, som følger op på den første effektevaluering og måler, om de unge fastholder resultaterne på længere sigt. De foreløbige resultater er lovende. Begge evalueringer udarbejdes af Center for Rusmiddelforskning. Der publiceres også en økonomisk evaluering, som VIVE står for.
 
I 2019 udgives desuden en manual og en række undervisningsvideoer, ligeledes i begyndelsen af året.

Der følger mere information senere via styrelsens nyhedsbrev om både udbredelsesinitiativet og de nye evalueringer.

Senest opdateret 27-11-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her