Socialstyrelsens tilskudsportal er genåbnet

31-10-2018

Socialstyrelsen har genåbnet tilskudsportalen i dag kl. 14.40. Kommuner og foreninger kan igen indsende ansøgninger til Socialstyrelsens puljer og tilgå deres tilskudssager.

På grund af sagen om mistanke om underslæb, har Socialstyrelsen været nødsaget til at lukke det tilskudsadministrative system ned. Socialstyrelsen har siden lukningen arbejdet i døgndrift på at kunne genåbne systemet på en sikker og forsvarlig måde sammen med vores leverandør og eksterne eksperter.

Med genåbningen af portalen kan der indsendes ansøgninger til ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge, som er genudmeldt.

Yderligere oplysninger om ansøgningspuljen og adgang til at søge

På Tilskudsportalen ligger status på de andre ansøgningspuljer, som er udmeldt, og som skal udmøntes i 2018.

Adgang til Tilskudsportalens forside

Der gøres opmærksom på, at portalen ikke er optimeret til visning på alle typer mobile enheder. Red.

Senest opdateret 31-10-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her