Socialstyrelsens onlinenetværk – en effektiv hjælp i sagsbehandlingen

01-03-2018

Terapeuter, sagsbehandlere og andre fagfolk, der arbejder med sagsbehandling inden for områderne bil, bolig, kommunikation eller positionering, kan have gavn af Socialstyrelsens faglige onlinenetværk. Nøgleordene for alle 4 netværk er: Videns- og erfaringsudveksling, samlet information og bistand i sagsbehandlingen.

Bil, Bolig, Kommunikation og SidLigGodt er 4 faglige onlinenetværk med brugerbetaling. Formålet med netværkene, der drives af Socialstyrelsen, er at sikre terapeuter og sagsbehandlere et højt fagligt niveau og en effektiv sagsbehandling.

De 4 onlinenetværk

Bil.socialstyrelsen.dk tager udgangspunkt i servicelovens § 114, dvs. støtte til køb af bil for personer med nedsat funktionsevne.

Bolig.socialstyrelsen.dk har servicelovens § 116 som omdrejningspunkt, dvs. boligindretning, boligændringer og andre forhold omkring boligen i forhold til personer med nedsat funktionsevne.

Sidliggodt.socialstyrelsen.dk fokuserer på tilpasning af den stående, den siddende og den liggende stilling til mennesker med nedsat funktionsevne, dvs. positionering i alle 24 timer i døgnet.

Kommunikation.socialstyrelsen.dk adresserer alternativ og supplerende kommunikation samt informations- og kommunikationsteknologi til mennesker med kommunikative eller kognitive funktionsnedsættelser.

Se, hvad du får i netværkene

Netværkene er bygget op over en fælles ramme. Deltagerne får i netværkene adgang til:

  • Juridisk rådgivning/specialistbistand
  • Forum, hvor der kan diskuteres med netværkets andre deltagere
  • Oversigter og link til relevant lovgivning, vejledninger, bekendtgørelser m.v.
  • Oversigt med resumé og link til alle relevante principafgørelser
  • Oversigter over relevante hjælpemidler i form af onlinekataloger
  • 1 årlig netværksdag, hvor deltagerne mødes om et fagligt tema.

Både kommuner, virksomheder og tilbud kan tegne abonnement. Er din arbejdsplads/afdeling medlem af et eller flere af netværkene, tilmelder du dig som medarbejder gratis.

Læs mere om de enkelte netværk, priser og tilmelding

Senest opdateret 01-03-2018

Kontakt

Signe Skovgaard Schmidt
Konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her