Sidste chance: Få et etårigt rådgivningsforløb med Praksiskonsulenterne til jeres dagtilbud

10-10-2018

Socialstyrelsen åbner nu for sidste ansøgningsrunde til etårige rådgivningsforløb med Praksiskonsulenterne. Ansøgningsfristen er den 1. november 2018.

Socialstyrelsens praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet tilbyder etårige rådgivningsforløb til kommuner, som ønsker at arbejde målrettet med at løfte kvaliteten i dagtilbud og styrke børn i udsatte positioner. Rådgivningsforløbene skal søges senest den 1. november 2018.

Praksiskonsulenternes rådgivningsarbejde er finansieret af satspuljemidler, som udløber med udgangen af 2019. Derfor er det nu sidste mulighed for at søge om et etårigt rådgivningsforløb med Praksiskonsulenterne.

Praksisnær rådgivning

Formålet med Praksiskonsulenternes etårige rådgivningsforløb er at øge kvaliteten i dagtilbud og derved fremme trivsel, udvikling, læring og dannelse hos børn i udsatte positioner. Rådgivningen tager udgangspunkt i fire centrale temaer, som ifølge forskningen har stor betydning for den pædagogiske kvalitet: organisering af læringsmiljøer, forældresamarbejde, faglig ledelse og tværfagligt samarbejde.

Praksiskonsulenterne arbejder praksisnært og rådgiver i hele spændet fra forvaltning til ’blå stue’, og rådgivningsforløbene designes altid i tæt samarbejde med forvaltning, dagtilbudsledere og pædagogisk personale.

Baggrund for Praksiskonsulenterne

Der blev med satspuljeaftalen for 2016 etableret et korps af praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet, som tilbyder målrettede forløb til kommuner og dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Praksiskonsulenterne tilbyder både etårige rådgivningsforløb og minivejledningsforløb af ca. ti timers varighed. De etårige rådgivningsforløb kan søges af kommunale forvaltninger, mens minivejledningsforløbene kan søges af både private/selvejende dagtilbud, kommunale dagtilbud og kommunale forvaltninger.

Minivejledningsforløbene kan søges løbende frem til den 31. oktober 2019.

Læs mere om de etårige rådgivningsforløb og find ansøgningsmaterialet

Læs mere om minivejledningsforløb og find ansøgningsmaterialet

Senest opdateret 10-10-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her