Seminar om CTI-metoden

14-08-2018

Socialstyrelsen afholder CTI-seminar den 12. september 2018. Hør om den nyeste viden om Critical Time Intervention og vær med i erfaringsudvekslingen om metodens styrker, udfordringer, konkret anvendelse og forankring. Du kan fortsat nå at tilmelde dig!

Critical Time Intervention (CTI) er en evidensbaseret metode, der er baseret på en recoveryorienteret tilgang. Den er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangssituation. Metoden afprøves og anvendes aktuelt på en række forskellige sociale indsatsområder i Danmark, fx i forbindelse med psykisk sårbarhed, hjemløshed og vold i nære relationer.

Socialstyrelsen inviterer nu til et seminar om metoden 12. september i Middelfart.

Seminaret er målrettet ledere og projektledere i kommuner, der enten allerede arbejder med CTI-metoden, eller som skal i gang med det. Det er derfor en god ide at have et vist kendskab til metoden.

Det kan du opleve på seminaret

Dagen byder på en række faglige oplæg med inspiration til, hvordan udfordringer med implementering, anvendelse og forankring af CTI-metoden kan håndteres.

Socialstyrelsen vil præsentere noget af den nyeste viden om anvendelsen af CTI. To kommuner præsenterer erfaringer med anvendelsen af CTI til forskellige målgrupper, og VIA fortæller om de vigtige skridt fra teori til praksis. Der vil også være workshops med erfaringsudveksling og drøftelser om muligheder og begrænsninger ved CTI-metoden.

Kom og vær med på dagen og få inspiration til arbejdet i din kommunale praksis. Måske har du brug for ny inspiration til at komme videre med implementeringsarbejdet og forankring af CTI-metoden, eller måske skal du i gang med at arbejde med CTI i din kommune og har lyst til at høre om, hvilke erfaringer andre kommuner har gjort sig, og hvilke udfordringer du skal være opmærksom på.

Praktiske oplysninger

Seminaret er gratis og har mulighed for maksimalt 100 deltagere. For at sikre en ligelig repræsentation fra landet over forbeholder vi os ret til evt. at begrænse antallet af deltagere fra den enkelte kommune.

Der er tilmeldingsfrist 24. august 2018.

Yderligere oplysninger, tilmelding og program til CTI-seminar

Læs om CTI-metoden

Socialstyrelsen understøtter udbredelse af CTI og tilbyder derfor støtte til implementeringen. Der kan søges om uddannelse og processtøtte, og der er også udbudt en ansøgningspulje om dækning af initialomskostninger.

Se nyheden om uddannelse og processtøtte i CTI

Nyheden relanceret 14. august med enkelte justeringer. Red.

Læs på Tilskudsportalen om puljen til dækning af initialomkostninger

Senest opdateret 14-08-2018

Kontakt

Mogens Holm Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her