Seminar: Ny viden om indsatser for voldsudsatte

05-12-2018

Socialstyrelsen og Deloitte afholder den 24. januar 2019 et gratis seminar om indsatser mod vold i nære relationer. Hør om de helt nye og positive resultater fra projektet Critical Time Intervention (CTI) for kvinder på krisecentre og få ny statistik og anden viden om børn, der lever med vold i nære relationer.

Arbejder du med indsatser mod vold i nære relationer på voksen- eller børneområdet? Så er det måske relevant for dig at deltage i det seminar, Socialstyrelsen og Deloitte afholder den 24. januar 2019.

Dagen vil have fokus på at formidle viden om metoder og indsatser til fagpersoner og andre, der er interesserede i det professionelle arbejde på området.

Det kan du opleve på seminaret

På seminaret præsenterer Deloitte og Socialstyrelsen de helt nye resultater fra en afprøvning af metoden Critical Time Intervention (CTI). Afprøvningen indikerer, at metoden har haft en positiv indvirkning på kvinderne i projektet.

CTI  er en manualbaseret og systematisk metode, der her er brugt til at yde koordinerende rådgivning til kvinder, som fraflytter et krisecenter. CTI er før afprøvet med positive erfaringer til andre målgrupper.

København, Odense, Aalborg og Randers kommune har i et samarbejde med Socialstyrelsen afprøvet metoden. Deloitte evaluerer både implementeringen og effekterne af metoden og udarbejder en økonomisk analyse. Det forventes, at evalueringen offentliggøres i midten af januar.

På seminaret får I også ny viden og statistisk om børn som lever med vold i nære relationer. Oplæggene handler blandt andet om, hvordan man som fagperson kan håndtere sager om børn, hvor man enten har mistanke eller sikker viden om, at de lever med vold.

Derudover vil der være oplæg om den nyeste statistik fra børnehusene og om børnehusenes udredning og screening af børn.

Find mere information om CTI-projektet for kvinder på krisecenter


Læs mere om Socialstyrelsens arbejde vedr. børn der lever med vold

Praktiske oplysninger

Seminaret er gratis og afholdes 24. januar 2019 kl. 10 – 14 hos Deloitte, Odense.

Arrangementet er målrettet medarbejdere og ledere fra både kvindekrisecentre og det almene og specialiserede voksen- og børneområde, herunder fagpersoner som yder koordinerende rådgivning efter servicelovens § 109, stk. 7.  Øvrige interesserede er også meget velkomne.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet til Cecilie Yssing,

Der er tilmeldingsfrist 10. januar 2019.

Senest opdateret 06-12-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her