Se, hvad der virker i gruppeindsatser

13-06-2018

En ny kortlægning præsenterer de virksomme elementer i 27 forskellige gruppeindsatser. To elementer virker på tværs af flere målgrupper. Kommuner kan bruge kortlægningen i deres tilrettelæggelse af bostøtte, der gives i gruppeforløb.

Borgere med funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder eller alvorlige sociale problemer,  kan få tildelt socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 82 og § 85.

Mange kommuner organiserer i dag en del af bostøtten som gruppeforløb. Det kan fx foregå i et dagcenter eller et værested og med fokus på sociale færdigheder, medicinhåndtering, misbrug, økonomi, idræt mv.

Bostøtte i gruppeforløb kan være en fordel, fordi borgerne får mere social kontakt end ved en bostøtte i hjemmet. Samtidig kan der være den gevinst, at man kan nå flere borgere med samme ressourcer. Vores viden om effekten af gruppeforløb i dansk regi er imidlertid stadig begrænset.

To slags virkningsfulde elementer

Det er baggrunden for en ny forskningskortlægning, som kommunerne kan bruge i deres tilrettelæggelse af bostøtte til grupper. Kortlægningen sætter fokus på, hvad det mere præcist er, der virker i indsatserne. Kortlægningen præsenterer en række såkaldte kerne- og fælleselementer, der er identificeret på baggrund af et studie af 110 internationale gruppeindsatser. Indsatserne vurderes alle at kunne overføres til en dansk sammenhæng.

Kerneelementer er de elementer, der har vist sig at være virkningsfulde, og som er dokumenteret i et eller flere studier med et robust design. Fælleselementerne er de elementer, der er virkningsfulde på tværs af flere indsatser eller målgrupper.

Der er i forskningskortlægningen identificeret 27 kernelementer og 2 fælleselementer. Fælleselementerne er mindfullness og kognitiv adfærdsterapi. Både borgere med milde depressionssymptomer og hjemløse misbrugere kan have glæde af gruppebaseret mindfullness, mens borgere med væsentlige psykiske problemer og hjemløshed kan blive hjulpet af kognitiv adfærdsterapi via gruppeforløb.

Et katalog over virksomme indsatser

Kortlægningen rummer to bilag, der tilsammen kan bruges som et katalog over virksomme gruppeindsatser. Det ene bilag giver et overblik over de 27 indsatser, hvor kernelementerne er identificeret, og de målgrupper, indsatserne er rettet mod. Det andet bilag giver en overordnet beskrivelse af metoderne.

Forskningskortlægningen er gennemført af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for Socialstyrelsen og er finansieret af Udviklings- og investeringsprogrammet (UIP).

Se kortlægningen af gruppebostøtteindsatser

Senest opdateret 13-06-2018

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her