Se den nye handleplan for ADHD

18-01-2018

Socialstyrelsen har opdateret den nationale ADHD-handleplan med viden og nye erfaringer fra området. Se pejlemærker og anbefalinger og læs om de mange muligheder for sociale indsatser målrettet mennesker med ADHD.

Der i dag et langt bedre grundlag end tidligere for at imødekomme kommunernes behov for viden om, hvordan den sociale indsats til mennesker med ADHD bedst bliver tilrettelagt.

Det afspejles i den reviderede nationale ADHD-handleplan, som har til formål at lægge fundamentet for kommunernes samlede indsatser til målgruppen på både det strategiske og det udførende niveau.

Projekter og forskning har givet ny viden

Siden 2009 har Socialstyrelsen i samarbejde med kommuner og andre eksterne aktører gennemført en række projekter, der er målrettet børn, unge og voksne med ADHD. Gennem disse projek­ter er forskellige indsatser blevet udviklet, afprøvet og evalueret. Det har bidraget med viden om, hvilke sociale forhold der har særlig betydning for mennesker med ADHD, og hvilke typer af indsatser og tilbud det vil være relevant at fokusere på.

Den reviderede nationale handleplan tager afsæt i den nye viden, der er indsamlet under satspuljeprojekterne, men inddrager også resultater og erfa­ringer fra andre undersøgelser og projekter, der er målrettet mennesker med ADHD. Også international og national forskning indgår, bl.a. om sammenhængen mel­lem ADHD og kriminalitet og de økonomiske omkostninger ved ubehandlet ADHD, som årligt koster samfundet 2,8 mia. kr.

Handleplanens indhold og målgruppe

Handleplanen skal styrke vidensgrund­laget og de sociale indsatser på ADHD-området og indeholder både overordnede pejlemærker og anbefalinger for indsatsen og en række eksempler på konkrete socialfaglige indsatser, målrettet børn, unge og voksne.

Målgruppen for ADHD-handleplanen er primært kommunalpolitikere, kommunalchefer og andre centrale beslutningstagere i kommunen, men den kan også være et nyttigt redskab for sagsbehandlere og fagpersoner i praksisfeltet.

Handleplanen udkommer både i en almindelig version og i en kort pixi-udgave:

Se den nationale ADHD-handleplan - pejlemærker, anbefalinger og indsatser på det sociale område

Forløbsprogram


Den nye ADHD-handleplan skal ses i tæt samspil med Sundhedsstyrelsens forløbsprogram (2017):

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD

Forløbsprogram

Den nye ADHD-handleplan skal ses i tæt samspil med Sundhedsstyrelsens forløbsprogram (2017):

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD

Senest opdateret 19-01-2018

Kontakt

Merete Schneekloth Søberg
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her