Sådan samarbejder dagtilbud med andre aktører

01-02-2018

En ny kortlægning beskriver sociale indsatser i dagtilbud med fokus på lovende samarbejder mellem dagtilbud og sundhedspleje, socialrådgivere, forældre og frivillige. Kortlægningen danner baggrund for en ny ansøgningspulje, der udmeldes i maj.

Som en del af dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet,” er der afsat i alt 58 mio. kr. i perioden 2017-20 til en pulje, hvor kommunerne kan søge midler til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud, der har en høj andel af børn i udsatte positioner. Forsøgene skal fokusere på samarbejde mellem dagtilbud og hhv. sundhedsplejersker, forældre, socialrådgivere og frivillige aktører.

Et led i dette initiativ har været at udarbejde den kortlægning, der foreligger nu. Den skal give indsigt i både forskning og lovende kommunale praksisser for samarbejde på området.

En bred vifte af samarbejdspraksisser

Kortlægningen viser, at der på tværs af landets dagtilbud findes en bred vifte af tilgange til tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde

Samarbejdspraksisserne understøtter målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene på forskellig vis, blandt andet via konkrete aktiviteter, hvor fagpersoner sammen arbejder med børnene og eventuelt deres familier. Andre praksisser har fokus på koordinering af fagpersoners arbejde eller sparring mellem fagpersoner med forskellige faglige kompetencer.

Blandt kortlægningens mange konkrete eksempler findes fx konsulentbesøg i dagtilbud af sundhedsplejersken, familiegrupper i dagtilbud og forebyggelsesteam i dagplejen.

Kortlægningen er tænkt som en inspiration for kommuner og dagtilbud, der ønsker at arbejde med lignende indsatser, og danner baggrund for en ansøgningspulje, som Socialstyrelsen udmelder i maj 2018. Her kan kommunerne søge om midler til at udvikle og afprøve samarbejdspraksisser mellem dagtilbud og hhv. kommunens sundhedspleje, socialrådgivere, forældre og forskellige frivillige aktører. 

Kilder til kortlægningen

Som en del af kortlægningen er der foretaget en systematisk afsøgning i databaser og andre videnskilder på området. Desuden er der gennemført en survey blandt landets kommuner og en udarbejdet kvalitative beskrivelser af 13 udvalgte samarbejdspraksisser.

Hent kortlægningen ”Målrettede sociale indsatser i dagtilbud – kortlægning af litteratur og forskning samt kommunale erfaringer med praksis for samarbejde” 

Læs mere om initiativet ”Forsøg med målrettede sociale indsatser”

Læs mere om dagtilbudsaftalen

Senest opdateret 01-02-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her