Sådan kan plejefamilier arbejde med at forebygge og opdage overgreb

18-01-2018

Ny udgivelse til plejefamilier om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Få inspiration til arbejdet med at forebygge og opdage vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Børn, der er anbragt i en plejefamilie, er ofte særligt udsatte for vold og seksuelle overgreb. Derfor sætter Socialstyrelsen med denne guide fokus på plejefamiliernes faglige opgave med at forebygge, opspore og håndtere både voldelige og seksuelle overgreb i deres daglige arbejde med plejebarnet. Guiden skal bidrage til at forhindre, at børn udsættes for overgreb, og til at overgreb mod børn og unge opdages så tidligt som muligt.

Temaerne i guiden

Guiden giver plejefamilier:

  •  Viden om overgrebsområdet
  •  Redskaber til at forebygge og opdage overgreb
  •  Kendskab til handlemuligheder og handlepligt ved mistanke eller viden om overgreb
  •  Overblik over de forskellige instansers opgaver ved mistanke eller viden om overgreb

Guiden folder temaerne ud, og det tydeliggøres, at overgreb foregår mange forskellige steder og kan være mange forskellige ting, fx at blive truet, at overvære vold eller opleve grænseoverskridende adfærd fra andre børn og unge.

Opbygningen af guiden

Materialet er stilet direkte til plejefamilier og er opdelt i to dele. Den første del indeholder grundlæggende information og inspiration til plejefamiliernes daglige arbejde, mens den anden del uddyber emner som børns seksualitet, skadevirkninger ved overgreb og grooming.

Bagerst i materialet er der en række links til yderligere oplysning og inspiration.

Vold og seksuelle overgreb mod børn. En guide til plejeforældre - om forebyggelse, opsporing og håndtering

Senest opdateret 18-01-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her