Pulje: Udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

09-05-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 10 mio. kr. til udviklingsstøtte til projekter, der er målrettet sårbare og udsatte børn og unge. Ansøgningsfrist: 15. juni 2018.

Ansøgningspuljens formål er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med henblik på at skabe bedre vilkår for sårbare og udsatte børn og unge.

Projekterne skal være udviklingsprojekter ved enten at:

  • udvikle nye indsatser, der ikke metodemæssigt har lighed med projekter, der tidligere er gennemført,
  • videreudvikle eksisterende indsatser, hvor der forekommer en reel udvikling af indsatsen, der i projektet medvirker til at skabe positive forandringer for borgerne, eller
  • afprøve eksisterende indsatser til nye målgrupper.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge til og med 22 år, som har gavn af den indsats, frivillige organisationer, NGO᾽er og private aktører gennemfører.

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er frivillige aktører nærmere bestemt frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører, som udfører eller ønsker at udføre sociale indsatser blandt sårbare og udsatte børn og unge.

Det forventes, at ca. 4-7 frivillige organisationer, NGO’er eller andre private aktører kan modtage støtte fra ansøgningspuljen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2018 kl. 12:00.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen    

Senest opdateret 09-05-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her