Pulje: Støtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer 2018 (tidl. LOTFRI)

02-05-2018

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af landsdækkende frivillige sociale organisationer, hvis formål er at yde en social indsats for borgere i Danmark. Ansøgningsfrist: 30. maj 2018 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje (ULFRI, tidl. LOTFRI) på 57,0 mio. kr., som skal styrke landsdækkende, frivillige sociale organisationer i deres arbejde på det sociale område.  

Formålet med ansøgningspuljen er generelt at styrke organisationerne og deres indsats. Organisationerne kan bruge tilskuddet til konkret støtte til deres målgrupper og i form af generel interessevaretagelse.

Målgruppe

Målgruppen er borgere inden for det sociale område.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 30. maj 2018 kl. 12.00.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 02-05-2018

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her